Starka klubbar måste vara grunden i Fastighets. Det är en av flera frågor som Emil Isenheim, ordförande i avdelning Uddevalla, vill driva på kongressen.

Jag vill utmana gammal praxis – så som den ersättningsmodell som vi har i dag. Den har skadat förbundets utveckling. 80 procent av en ombudsmans lön är inte vad som ska locka att jobba fackligt.

Sergio Laguna

Förtroende­vald kom i kläm

Kongress 2018

Man ska jobba fackligt för att man tror på föreningen och vill arbeta för medlemmarna, inte för att själv tjäna på det. Vi som är yngre ser hur ersättningsmodellen låst fast individer på facklig tid när den egentligen ska delas ut på flera förtroendevalda för att få så mycket verksamhet som möjligt.

Det kommer också upp en motion om nolltolerans mot alkohol vid kongressen. Inte en enda krona av medlemspengarna ska läggas på alkohol.

Vår avdelning motionerar även om en omorganisation av förbundet. Vi måste hitta tillbaka till att våra klubbar är grunden, ju starkare klubbar vi har desto starkare förbund.
Jag är själv klubbordförande och det är mitt viktigaste uppdrag. Jag är väldigt stolt över att veta att mina arbetskamrater står bakom mig.

Ju starkare klubbar vi har desto starkare förbund.

Vi måste samtidigt anpassa oss till hur samhället förändras. I dag går inte medlemmar till möten i lika stor utsträckning som förr.
Demokratin ute på avdelningarna måste därför genomgå en digitalisering i stor omfattning. Det är en absolut överlevnadsfråga inför framtiden.

Jag är själv nominerad från min klubb via min avdelning för att sitta i förbundsstyrelsen. Jag är ung och aggressiv i mitt nytänkande – ett måste för att mitt Fastighets ska fortsätta vara det starka förbund som jag är så stolt över.