Fackföreningsrörelsen startade det socialdemokratiska partiet i slutet av 1880-talet och den fackliga kopplingen till partiet är tydlig. Men bland de socialdemokratiska riksdagsledamöterna minskar andelen med facklig koppling.

I början av den här mandatperioden satt 47 socialdemokratiska ledamöter med anknytning till LO i riksdagen. Nu har de minskat till 40. Och inför kommande val finns endast 35 på valbar plats.
– Över tid så är det färre, men det är också färre socialdemokratiska ledamöter totalt sett. Förra valet var ett av de sämsta någonsin för Socialdemokraterna, trots att det blev maktskifte, säger Anders Bergérus, facklig-politisk ombudsman på LO.

Han tror att LO behöver bli mer aktivt i att lyfta fram sina namn och att det behöver göras långsiktigt.

Det är jätteviktigt att vi från fackets sida är med och påverkar vilka frågor som partiet ska driva.

En som nyligen inlett sin politiska bana är Jane Lundh från Växjö. Hon är för tillfället arbetslös, men var tidigare arbetsledare i ett städföretag. I Fastighets är hon avdelningsordförande i Växjö, men på fritiden sitter hon sedan drygt ett år med i kommunens utbildningsnämnd och står på plats 61 på Socialdemokraternas kommunlista.

Hon anser att det lokalpolitiska arbetet inte ska glömmas bort.
– Det är jätteviktigt att vi från fackets sida är med och påverkar vilka frågor som partiet ska driva. Om vi påverkar dem i kommunen, påverkar vi även vilka frågor de tar med sig till riksdagen, säger hon.

Jane Lundh tycker att de arbetsrättsliga frågorna är viktigast, som att få bort sms-anställningar, delade turer och allmän visstid, men också att skydda lagen om anställningsskydd.
– Alliansen och SD vill ju göra så att det blir lättare för arbetsgivare att säga upp våra medlemmar. Det är därför det här valet är så viktigt, och det är viktigt att vi får en röd regering, säger hon.

Frida Edvardsson

Utöver Jane Lundh finns flera andra politiskt aktiva fackligt förtroendevalda i Fastighets. Däribland Frida Edvardsson står på listan för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige i Linköping och Anette Lindgren som sedan många år sitter med i vård- och omsorgsnämnden för S i Enköping och står på listan till kommunfullmäktige.

Där finns också Ylva Bendelin som är partidistriktsansvarig, står på tredje plats på listan till regionfullmäktige och sitter som ledamot i barn- och utbildningsnämnden för Socialdemokraterna på Gotland.

Mikael Svanström Är S-oppositionsråd i Nybro kommun. Började som fastighetsskötare och är fortfarande medlem i Fastighets.

Och som Socialdemokratiskt oppositionsråd i Nybro kommun sitter Mikael Svanström, som började som fastighetsskötare och som fortfarande är medlem i Fastighets.

På riksdagsnivå finns ingen kandidat med koppling till Fastighets. Olga Back, som står på 11:e plats på listan för kommunfullmäktige i Örnsköldsvik, blev tillfrågad att stå som kandidat. Men på distriktsnivå valdes ett annat namn till riksdagslistan.
– Jag är ändå väldigt glad över att bli tillfrågad, det är bevis på att jag gör något bra. Och jag kommer inte att ge mig, det kommer fler val. Det är jätteviktigt att lyfta våra medlemmars frågor och se till att de inte blir bortglömda, säger Olga Back.

Olga Back är klubbordförande på Brux och avdelningsordförande i Örnsköldsvik.

Inom 6F-samarbetet driver Fastighets, Byggnads, Målarna, Elektrikerna och Seko politiska frågor ihop.

Stefan Johansson, från Målarna, är en av totalt 23 6F-kandidater men tillhör inte de tio som beräknas ha chans att komma in i riksdagen. Han ser 6F:s frågor om investeringar i välfärden, trygga anställningar och bostäder som sina viktigaste frågor och tror att den fackliga kopplingen är viktig.
– Vi som har en facklig bakgrund ser den här maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är viktigt att föra med sig det in i riksdagen och det politiska arbetet, säger han.

Stefan Johansson kandiderar för S till riksdagen.

En som stöder ett annat parti än Socialdemokraterna är Joakim Häggkvist. Han är skyddsombud på Samhall, ledamot i avdelningsstyrelsen i Mjölby och står på kommunlistan för Vänsterpartiet i Mjölby.
– Jag bytte från Socialdemokraterna inför förra valet och det har jag inte ångrat. De svek med landsbygdsfrågorna och lokalt med busstrafiken. Vänsterpartiet satsar på arbetstagarna och det finns större möjlighet att påverka lokalt, säger Joakim Häggkvist.

Joakim Häggkvist, förtroendevald i Fastighets avdelning Mjölby, bytte från Socialdemokraterna till Vänsterpartiet.

Förutom frågor om kollektivtrafik har Vänsterpartiet lokalt i region Östergötland drivit frågor som att städning ska tas tillbaka i egen regi och att personalövertagande ska gälla vid upphandlingar, alltså att befintlig personal ska få följa med till det nya företaget när det kommer en ny entreprenör.

Se till att förändra i det politiska i stället för att bara klaga.

Joakim Häggkvist tycker också att Samhall är en politisk fråga. Han tycker inte att ett bolag som ägs helt av svenska staten ska ha vinstkrav på sig och han tycker generellt att vinster i välfärden ska förbjudas, en fråga som är viktig för Vänsterpartiet.

Men framför allt tycker han att det är viktigt att göra sin röst hörd om man vill ha förändring.
– Många medlemmar kommer till mig och frågar varför inte jag och facket gör något – men alla medlemmar är facket! Se till att förändra i det politiska i stället för att bara klaga.