Den historiska kopplingen mellan LO och Socialdemokraterna är stark. Det var en gång i tiden fackföreningarna som startade Socialdemokratiska arbetareförbundet. Därefter startade partiet Landsorganisationen, LO.
– Skälet till det var att man ville ha facklig-politisk samverkan men inte politisk inblandning i facket. Därför var det viktigt att ha två olika organisationer, säger Anders Bergérus, facklig-politisk ombudsman på LO.

Inför valet lägger LO 30 miljoner kronor på en kampanj till stöd för Socialdemokraterna, trots opinionsundersökningar som visar att stödet för Socialdemokraterna sjunker bland LO-väljarna. Men det ekonomiska bidraget är inte helt okontroversiellt.

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

En fackklubb som ifrågasätter det starka stödet till Socialdemokraterna är SGS, Studentbostäder i Göteborg.
– De är som starkast för våra rättigheter nu och värnar om facket är Vänsterpartiet. Om facken däremot ställde krav på Socialdemokraterna så skulle vi kunna få mer som vi vill, säger klubbordförande Roger Crossler.

Roger Crossler, klubbordförande på SGS, Studentbostäder i Göteborg.

Det som han och klubben framför allt retat upp sig på är den pågående utredningen av konflikträtten efter händelserna i Göteborgs hamn. Den ska undersöka om konflikträtten kan ändras så att arbetsgivare som har kollektivavtal med ett fack inte drabbas av strejker från fack utan avtal.
– Det finns ju inget problem med strejker i Sverige på något annat håll. Och så drar de i gång det här för att det händer på ett ställe, säger Andreas Olsson.

Vill man gå in och ändra i konflikträtten så driver man inte fackliga frågor.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har flera gånger lovat att det inte ska bli några försämringar i strejkrätten, men SGS-klubben menar att det är antifackligt att över huvud taget starta utredningen.
– Vill man gå in och ändra i konflikträtten så driver man inte fackliga frågor. Det är så fundamentalt för facket och för demokratisk socialism – som det står i våra stadgar att vi ska följa, säger Roger Crossler och fortsätter:
– Och facken håller käft och säger att Socialdemokraterna står för trygghet och trygga anställningsvillkor, men det gör de ju inte.

Och konfliktutredningen är inte det enda som klubben stör sig på.
– Socialdemokraterna ska ju rösta för förkortad arbetstid och mer semester, inte att pensionsåldern ska höjas, säger Jimmy Bäck.

De tror inte att det skulle bli bättre om högerblocket vann i valet, men håller fast vid att det är fel att stödja Socialdemokraterna.

Yvonne Nygårds är Fastighets andre förbundsordförande och fackligt-politiskt ansvarig. Hon menar att det finns flera skäl till att facket stödjer S, varav det historiska är en del och att partiet vill veta fackens ståndpunkt en annan.
– Vi skiljer på facklig-politisk samverkan och facklig påverkan. Vi skulle kunna försöka påverka alla partier, men vi samverkar med Socialdemokraterna och det finns en vilja från dem att faktiskt fråga oss om saker och lyssna på oss.

Yvonne Nygårds är Fastighets andre ordförande och har ansvar för facklig-politiska frågor.

Är det rimligt att ett parti som säger sig stödja arbetarna utreder konflikträtten?
– En utredning är en utredning och det är inte säkert att det blir något förslag. Ylva Johansson har också klart och tydligt sagt att man inte ska inskränka strejkrätten. Men viktigt att komma ihåg är att vi också blev ganska förbannade och att både vi och LO har tagit upp frågan.

Vänsterpartiet påpekar ofta att många av de reformer som Socialdemokraterna genomfört är förslag och krav från Vänsterpartiet, till exempel en ny myndighet för arbetsmiljökunskap, ändrade regler för deltidsstämpling i a-kassan och höjd sjukpenning.
Hur ser Fastighets på det?
– Det är väl i så fall det enda parti som lyfter våra frågor. Det har aldrig varit naturligt att samarbeta med dem, delvis på grund av deras bakgrund. Men jag tycker att de tär bra att Vänsterpartiet driver politiken åt vänster. Det är bra att ha ett parti på den sidan, säger Yvonne Nygårds.

 

Så säger stadgarna

Enligt stadgarna är detta förbundets uppgift:
"att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet,
att verka för en utveckling inom arbetsliv och samhälle som leder till ökad jämställdhet och jämlikhet,
att motverka diskriminering,
att därvid och i övrigt medverka till en samhällsutveckling på grundval av demokratisk socialism,
att genom anslutning till LO samarbeta med övriga till LO anslutna förbund,
att upprätthålla förbindelser med fackliga organisationer i andra länder och yrkesinternationaler, som är anslutna till eller samarbetar med Internationella fackliga samorganisationen,
att samarbeta med andra fackliga och ideella organisationer."

50 öre
Så stor del av Fastighets medlemsavgift går som löpande bidrag till Socialdemokraterna.

Så har stödet förändrats över tid

  • 1998 var stödet för Socialdemokraterna 56 procent från LO-väljarna.
  • I valet 2014 röstade 52 procent av LO-medlemmarna på Socialdemokraterna.
  • Enligt den senaste partisympatiundersökningen från SCB, från november, skulle 47 procent rösta på Socialdemokraterna. Nästan 27 procent skulle rösta på Sverigedemokraterna, 12 procent på Moderaterna och nästan 8 procent på Vänsterpartiet.