Arbetsklimatet har blivit farligare för Fastighets medlemmar i vissa bostadsområden. Det skriver avdelning Hallsberg i en av alla motioner till Fastighets kongress och lyfter utsattheten i att jobba med att skapa ordning och reda och ha en kontrollerande funktion. Trollhätteavdelningen är inne på samma spår.

”Det ’hårdnande’ klimatet leder till att våra medlemmar arbetar i en utsatt arbetsmiljö där hot och våld riktas mot dem”, skriver de och kräver att få tjänstemannaskydd så att polisen prioriterar larmen om en fastighetsskötare utsätts för våld och hot.

Motionerna till kongressen visar på en bredd av problem som medlemmarna brottas med.

Det är sjukförsäkringen som inte håller måttet, tandvården som är så dyr att den blivit en klassfråga, Arbetsförmedlingen som inte fungerar och otryggheten i visstidsanställningar.

Det finns mycket att kämpa för, både fackligt och politiskt. På samma sätt som läsningen är oroande, är det också imponerande med allt engagemang bakom varje motion. Ni är helt enkelt grymma!

”Visste du att vi har arbetskamrater som går till jobbet flera gånger om dagen? Det är när man har delad tur, något som är vanligt i städbranschen.” Så skriver avdelning Hallunda.

Tillgänglighetstiden kan vara upp till tolv timmar medan själva betalningen blir de faktiskt arbetade timmarna och ofta landar i en deltidslön.
”Det förfaringssättet sprider sig bland arbetsgivarna som en skogsbrand en torr sommardag. Det kan liknas vid slavkontrakt, alltid tillgänglig, gratis stor del av dagen.”

Vi ska inte ha slavkontrakt och utsatthet på svensk arbetsmarknad. Det är verkligen värt att kämpa för tillsammans.