Avdelning Hallunda i Botkyrka kommun söder om Stockholm har ungefär 500 medlemmar. Där tycker medlemmarna att det är orättvist att de bara får skicka ett ombud till kongressen fast avdelningen är så stor.

– Vi pratar hela tiden om demokrati och vi måste visa detta som vi pratar om och jobba och behålla detta mål. En röst till på kongressen skulle vara jätteviktigt. Vi behöver en mer representativ demokrati, säger avdelningsordförande Moayed Motallebi.

Vad skulle det göra för skillnad om ni hade fler representanter?
– Det som våra medlemmar tycker är viktigt skulle få mer plats. Botkyrka kommun är en av de fattigaste i Sverige. Det är jätteproblem för många av oss som bor här med delade turer, att många inte får heltid och fasta tjänster, säger Moayed Motallebi.

Den organisation som Fastighets har kom till 2011. Den bygger på 121 avdelningar runt om i landet, plus att det finns klubbar på olika arbetsplatser. Till kongressen har det kommit in över tio motioner som handlar om förbundets organisation och hur avdelningarnas och klubbarnas arbete ska fungera bättre. Att klubbarna ska få mer inflytande genom egna ombud på kongressen är ett förslag, att medlemmar ska kunna välja om de vill tillhöra avdelningen där de jobbar, i stället för som nu där de bor, är ett annat.

Att stora avdelningar ska representeras av fler kongressdeltagare finns det flera förslag om. Förslagen innebär allt från 200 till 358 ombud, jämfört med dagens 121 möjliga. Eftersom organisationens utformning finns fastslagen i förbundets stadgar innebär nya beslut att stadgarna behöver ändras. Den stadgekommitté som jobbat fram ett förslag till nya stadgar föreslår att det blir en utökning till 160 kongressombud.

– Vi har tittat på hur andra förbund gör och försökt hitta en rimlig representation. Med 160 ombud skulle varje ombud representera ungefär 187 medlemmar, utifrån dagens medlemsantal. Då ligger vi rätt bra till jämfört med andra förbund, säger Yvonne Nygårds som är andre förbundsordförande och som suttit i stadgekommittén.

Yvonne Nygårds, Fastighets andre ordförande.

Vad gäller klubbarna finns det kritik inom förbundet att de blivit åsidosatta i omorganisation 2011. Men motionerna om att klubbarna ska få ombud på kongressen stöds inte av förbundsstyrelsen, som är de högsta förtroendevalda.

– Det är helt rätt att vi måste bli bättre i den lokala organisationen. Allt börjar med klubbarna och arbetsplatsombuden. Det är klubbarna som ska värva medlemmar och se till att de trivs. Men vi föreslår i de nya stadgarna att det skrivs in att klubbarna ska vara aktiva i avdelningarna. Om klubbarna är smarta kommer de att få in representanter via avdelningarna, säger Yvonne Nygårds.

Alex Santibanez representerar avdelning Sundbyberg på kongressen. Han är också klubbordförande på ISS-klubben i Stockholm och ser problem med stadgeförslaget att klubbordföranden ska vara aktiv i avdelningen.

– ISS-klubben är för hela Stockholms län och vi har 28 avdelningar. Det skulle betyda att jag ska gå på 28 möten, det funkar inte.

Alex Santibañez, ordförande i avdelning Solna/Sundbyberg.

Avdelning Sundbyberg har 300 medlemmar. Alex Santibanez tycker visserligen att det är viktigt med fler kongressdeltagare, men tror att det kan bli svårt att fylla platserna från vissa avdelningar.

– Det behöver vara kvalitet, inte kvantitet, så att det blir fler ombud från avdelningar som verkligen fungerar och där det finns aktiva förtroendevalda, säger Alex Santibanez.

Exempel på fler förslag till stadgeändringar som Stadgekommittén föreslår:

Avdelningsforum där avdelningarna inom ett LO-distrikt samverkar.

Avdelningsombud kan väljas där det finns en aktiv förtroendevald, men där det ännu inte finns underlag för en avdelningsstyrelse.

Valberedningen och revisorerna får en ny organisation och får en roll att även agera lokalt och samordna avdelningarnas valberedning och revision.

En ny medlem kan få förhandlingshjälp, rättshjälp och konfliktersättning efter att den första medlemsavgiften är betald.