Mitt arbete handlar i dessa dagar mycket om att förbereda vår kongress. Den närmar sig, sista helgen i maj är det dags.

På kongressen ska vi bland annat presentera en rapport om medlemssamtalet som gjordes under hösten. Medlemssamtalet visar att förbundets planering ligger i linje med vad som sagts där.

Vi ska ha fokus på att bilda klubbar och ha fler arbetsplatsombud än i dag. Då blir vi snabbt bättre på att göra skillnad för medlemmarna. Samtal mellan medlemmar på en arbetsplats i fackliga frågor betyder mycket.

När vi bildar fler klubbar får vi också bättre demokrati i våra avdelningar i landet. Till kongressen finns förslag på utökad demokrati via avdelningarnas verksamhet. Vi ska skapa avdelningsforum för bättre diskussioner.

Vårt kongresstema är ”Vi är alla”. Vi är ett förbund av medlemmar som alla har lika värde, oavsett yrke i våra branscher. Vi alla som är medlemmar gör ett starkare förbund, en fackförening som betyder trygghet och framtid.

Nyligen presenterade vi fem fackförbund i 6F den första rapporten om lönebildning för jämlikhet. Den hårda industrinormeringen i avtalsrörelserna har inte gynnat gruppen låginkomsttagare. Det är där många kvinnor finns, även i vårt förbund. Industrinormeringen har i stället gynnat tjänstemännen på bekostnad av LO-förbundens lägst avlönade.

Vi förbund inom 6F har länge kritiserat den här ordningen. Vi behöver en ny lönebildning, en lönebildning för större jämlikhet.

Det finns ingen färdig ny modell. Nu har vi börjat undersöka om det går att hitta en. Om ett år är den undersökningen gjord och då hoppas vi presentera en ny modell växa fram. En modell som har sin styrka i att LO-förbunden agerar tillsammans för att medlemmarna ska få ett bättre resultat.