Fastighetsfolket har berättat om att Arbetsmiljöverket ska göra inspektioner på 750 städarbetsplatser under resten av det här året. Det ingår i en satsning på hållbart arbete och de kommer särskilt att titta på hur arbetsgivare jobbar för att förebygga belastningsskador.

Arbetsmiljöverket inspekterar 750 städföretag

Arbetsmiljö

Inom yrkeskategorin ”städare med mera” motsvarar belastningsrelaterad besvär 28 procent av alla anmälda arbetsskador, sammanräknat både olycksfall och arbetssjukdomar. Detta enligt Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsskador från 2016.

Facket tycker att det är viktigt att inspektionerna görs eftersom det finns många arbetsmiljöproblem bland städare. Brist på samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud är en stor del av problemet, enligt Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets.
– Städbranschen är en oseriös bransch med en hel del seriösa aktörer, sa han i en artikel i går.

Detta är ett påstående som arbetsgivarorganisationen starkt motsätter sig.
– Jag skulle säga tvärtom. Dessvärre finns en del oseriösa företag men majoriteten av städföretagen är seriösa och har kollektivavtal, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega.

Han tror också att intresset för att skaffa kollektivavtal kommer att öka.
– Lagen som kom förra året om att ställa krav på arbetstid, lön och semester i nivå med gällande kollektivavtal i offentliga upphandlingar tror jag kommer att göra skillnad på sikt, säger Ari Kouvonen.

Dessutom påpekar Ari Kouvonen att inspektionerna och den kommande rapporten är något de välkomnar.
– Givetvis är det här en viktig fråga och vi har redan tagit beslut om att ta fram en vägledning om belastningsskador till våra företag i samarbete med Arbetsmiljöverket och Prevent. Arbetet ska inledas under det här året, säger han.