Debattartikeln handlar om att Socialdemokraterna samma dag började sin lansering av vad partiet kallar för ”det mest omfattande trygghetsprogrammet i modern tid”.

HUR LIGGER DET EGENTLIGEN TILL?

För att ta reda på om påståendet ”Vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år” stämmer behöver vi veta vilket mått på arbetslöshet som Stefan Löfven syftar på, och vad han verkligen menar.

Det mått som Stefan Löfven har i bakgrunden för sitt påstående kommer från Statistiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökningen (AKU), enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons (S) pressekreterare. När vi ber om ett förtydligande säger pressekreteraren att regeringen menar att ungdomsarbetslösheten inte har varit så här låg sedan juli 2003.

Siffrorna som regeringen har använt som underlag för sitt påstående är säsongsrensade och utjämnade av SCB.

Att siffrorna är säsongsrensade innebär att man jämnat ut för variationer som återkommer varje år. På sommaren sjunker ju arbetslösheten då många unga får ett sommarjobb, och liknande situation infinner sig även kring jul. Att värdena även är utjämnade betyder att de störs mindre av slumpmässiga och kortsiktiga förändringar.

Uttalandet av Stefan Löfven gjordes i februari 2018. Då behöver vi jämföra med hur det såg ut i juli 2003, eftersom det är det som regeringen gjort.

Den senaste siffra som fanns när påståendet gjordes är från januari 2018. Då var ungdomsarbetslösheten 16,40 procent (säsongsrensad och utjämnad siffra)*. Det är den lägsta siffran sedan augusti 2002 – då var den 16,33 procent*. Påståendet stämmer alltså.

Siffrorna från SCB går tillbaka till januari 2001. Så låg som ungdomsarbetslösheten var då har den inte varit sedan dess – då låg den på 13,97 procent.

Vi har också tittat på siffrorna på årsbasis och jämfört år för år, i stället för månad för månad. Också då stämmer påståendet, om man utgår från det som Löfven menade, det vill säga att ungdomsarbetslösheten inte varit så låg sedan 2003. Också Arbetsförmedlingens statistik, som har en annan definition på arbetslöshet och mäter delvis andra individer, visar att ungdomsarbetslösheten har minskat.

 

SLUTSATS: GRÖNT LJUS

Stefan Löfven påstod att ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 15 år, men menade att den inte varit så låg sedan juli 2003. Han utgick från säsongsrensade och utjämnade data och jämförde månadsvis. I januari 2018 var ungdomsarbetslösheten 16,40 procent – det är faktiskt den lägsta nivån sedan augusti 2002. Det stämmer alltså med marginal att ungdomsarbetslösheten inte varit så här låg sedan juli 2003. Det stämmer även att ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 15 år, närmare bestämt 15 år och fem månader. Statsministern får därför grönt ljus för sitt påstående.

*Alla säsongsrensade och utjämnade siffror över ungdomsarbetslöshet kan revideras när det kommer siffror för en ny månad, även bakåt i tiden. Vi har utgått från siffrorna som de såg ut i februari. Detta gör att att siffrorna i framtiden kan förändras något.

Dessa räknas som arbetslösa

SCB:

– Ingår i arbetskraften, är inte sysselsatt, har sökt arbete de senaste fyrorna veckorna samt inte har varit förhindrad att ta ett arbete. Undantag från sökkriteriet görs om man ska påbörja ett arbete inom tre månader.

– För att räknas som sysselsatt krävs att man arbetat minst en timme under en viss vecka.

Arbetsförmedlingen:

– Är inskriven som arbetslös, antingen som öppet arbetslös eller som deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program.