Drygt en femtedel av de utrikesfödda på svensk arbetsmarknad har otrygga jobb såsom vikariat, timanställning och allmän visstid. Det visar siffror för 2017 som SCB tagit fram för Arbetets räkning.

Var femte utrikesfödd har en otrygg anställning

I gruppen inrikesfödda hade 13,6 procent tidsbegränsade anställningar. Siffran för utrikesfödda var 21,8 procent. Statistiken visar också att bland de utrikesfödda är det flera kvinnor som har otrygga jobb – en fjärdedel, jämfört med en en femtedel av de utrikesfödda männen.

Högst andel finns inom skolan. Där har 33,5 procent osäkra anställningar (inrikesfödda 16,7 procent).  Bland utrikesfödd personal inom vård och omsorg var motsvarande siffra 27 procent (inrikesfödda 17 procent).

Otrygghet som tär på kropp och själ

Enligt professor Tomas Berglund finns det skillnader inom gruppen utrikesfödda.

– Det skiljer 10 procentenheter mellan dem som är födda i Europa och dem som är födda i andra världsdelar. I gruppen födda inom Europa har 20–21 procent tidsbegränsade anställningar. Bland dem som är födda utanför Europa gäller det för 32 procent, säger Tomas Berglund till Arbetet.