Efter en lång debatt med många engagerade talare och inlägg åt flera olika håll blev besluten enligt förbundsstyrelsens förslag. Det gäller bland annat att Fastighets under de kommande fyra åren ska fortsätta verka för att delade turer försvinner och fortsätta arbeta politiskt och via opinionsbildning för att stärka anställningstryggheten för att hyvling av arbetstid inte ska få förekomma.

Fastighets kommer däremot inte att driva frågan om sex timmars arbetsdag eftersom det finns andra krav som är högre prioriterade.

Några av dem som tyckte till under debatten var dessa:

Anders Wiklund, avdelning Karlstad, ville att förbundet ska kämpa för sex timmars arbetsdag.

Anders Wiklund, avdelning Karlstad
– Pengarna räcker både till bibehållen lön och sänkt arbetstid. Det är oss som vinsterna ska komma till godo. För det krävs politisk kamp. Det handlar om vår hälsa och vår livskvalitet. Det vi inte uträttar nu kommer våra barn att få ta över.
– Vi måste våga bli visionära och ingjuta mod i våra medlemmar. Det kan vi med en handlingsplan om att införa sex timmars arbetsdag.

Monika Enström, avdelning Luleå, tycker att delade turer är en av förbundets viktigaste frågor.

Monika Enström, avdelning Luleå
– Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är bra, men vi har fler problem i förbundet. Delade turer är ett aber. Det är svårt att göra nåt men man måste ändå försöka få stopp på det här eländet med delade turer.

Slavisa Nikolic, avdelning Helsingborg, tycker att delade turer är ett större problem än att ha arbetsdagar på åtta timmar.

Slavisa Nikolic, avdelning Helsingborg
– Vi har ett stort problem i vårt förbund, delade turer. Det är ett större problem än heltid på åtta timmar. Jag tycker att vi ska kämpa mot delade turer och sen gå vidare med andra frågor.