Det hade kommit in två motioner om att skärpa alkoholpolicyn, en från avdelningarna Örnsköldsvik, Hudiksvall och Söderhamn och en från Örebroavdelningen. Båda motionerna krävde att förbundet ska sluta bjuda på alkohol för medlemmarnas pengar. ”Facket ska inte bjuda på alkohol. Det handlar inte bara om pengar. Det handlar också om att facket med dess anställda och förtroendevalda bör vara förebilder om alkoholnormer ”, skrev avdelningarna Örnsköldsvik, Hudiksvall och Söderhamn i sin motion.

Örebroavdelningen motionerade också om att förbundet ska verka för att ett ställningstagande tas inom LO-förbunden för nolltolerans mot alkohol.

– Motionen handlar om att inte bjuda på alkohol från medlemmarnas pengar. Det är inte förbjudet att dricka alkohol och betala själv. Jag betvivlar inte att representation är viktig, men förstår inte varför det är så viktigt att bjuda. Blir Fastighets argument tydligare och starkare när förbundet bjuder på alkohol?, sa Olga Back från avdelning Örnsköldsvik i kongressdebatten.

– Det är en moralisk fråga, egentligen. Det kostar faktiskt pengar som förbundet kan lägga på annan verksamhet. Vi företräder medlemmarna  och medlemmarna säger nej, och därför bifaller vi motionen, fortsatte Olga Back.

Förbundsordförande Magnus Pettersson försvarade den policy som förbundet införde våren 2017. I efterdyningarna av de avslöjanden som skedde om fackförbundet Kommunals vidlyftiga representation sågs policyn över och tydliggjordes.

– Vi har en strikt hållning men serverar alkohol på kongress, förbundsmöte och avtalsrådet. Förbundet bjuder också personalen på två glas vin eller öl vid personaldagar och sommaraktivitet. Om vi skulle vilja representera med alkohol vid andra tillfällen krävs särskilda beslut från förbundsledningen, men ärligt talat kan jag inte komma på om vi haft något sådant tillfälle, sa Magnus Pettersson.

Han påpekade också att alkoholen alltid ska specificeras som en särskild kostnad vid representationen för största möjliga öppenhet.

Monika Enström från Luleå höll på förbundsstyrelsens linje att säga nej till motionerna.

– Jag är helt inne på Magnus linje. Vi hade trevligt i går på kongressfesten, och vi blev bjudna på alkohol. Att sen ställa sig och tala för den här motionen blir lite hyckleri, tycker jag. Men kanske ska vi se över policyn, det kanske räcker att få representation två gånger, förbundsmöte och kongressen.

– Det är riktigt att vi ska vara varsam med medlemmarnas pengar. Men förtäring och maten är betydligt dyrare än alkoholen. Vi har en restriktiv policy, men det vore en extrem hållning att ha nolltolerans mot alkohol. När jag får gäster hemma, inte ber jag dem att ta med egen dryck,  och samma bör gälla när vi får internationella gäster, sa Anders Wiklund från avdelning Karlstad.

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag som innebär att hålla fast vid den nuvarande policyn.

Fastighets alkoholpolicy

Enligt policyn får representation med alkohol endast ske i samband med måltid. Då får måltidsdryck i form av maximalt två öl alternativt två glas vin eller alkoholfritt alternativ serveras. Inga alkoholhaltiga drycker över 15 procent får förekomma.

Förbundet bjuder på alkohol i samband med kongress, förbundsmöte, avtalsråd och vid förbundets personaldagar samt sommaraktivitet för personalen.

Vid övriga tillfällen krävs särskilt beslut om representation med alkohol. Sådant beslut fattas av ansvarig för respektive område i förbundsledningen och vid varje specifikt tillfälle.

Policyn infördes våren 2017.