Det går bra för Sverige och välståndet ska komma alla till del, sa Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven när partiet i dag presenterade en handlingsplan med tio punkter för en trygg arbetsmarknad.

Han konstaterade att allt för många, främst kvinnor i arbetaryrken, har otrygga anställningar och ofrivillig deltid, och att det därför behövs en rad åtgärder för att ge dem en tryggare tillvaro.

Flera av punkterna i handlingsprogrammet är kända sedan tidigare såsom kongressbeslutet om att lagstifta mot allmän visstid.

– Vi vill ha en större andel trygga anställningar. Det kanske viktigaste kravet är att det alltid ska finnas ett skäl till visstidsanställningar, och därför vill vi avskaffa allmän visstid. Det sätter även stopp för sms-anställningar, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Socialdemokraterna slog också åter fast att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden.

För att öka heltiderna vill partiet att den som har en deltidsanställning ska få halverad uppsägningstid om den erbjuds en heltidsanställning av en annan arbetsgivare. Målet är att det ska gå snabbare att kunna byta till ett heltidsjobb, men uppsägningstiden från arbetsgivarnas sida ska inte ändras.

Partiet upprepade också sitt tidigare vallöfte om rätt till heltid och att ta bort delade turer i offentlig sektor i de kommuner och landsting där de har makten.

Förbud mot hyvling finns också med i programmet. Det ska inte vara möjligt att minska arbetstidsmåttet utan att följa turordningsreglerna som finns i las.

– Inte bara själva anställningen utan också nivån på anställningen ska omfattas av anställningstryggheten, sa Handels ordförande Susanna Gideonsson som också medverkade vid presentationen.

Andra punkter i handlingsprogrammet gäller bland annat schysta villkor vid upphandling, stopp för lönedumpning då svenska kollektivavtal ska gälla alla som jobbar i Sverige, bättre omställning och kompetensutveckling samt stopp av missbruk för subventionerade anställningar.

 

 

Handlingsplanen i 10 punkter

  1. Trygga anställningar
  2. Stopp för hyvling
  3. Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken
  4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar
  5. Bekämpa arbetslivskriminaliteten och den osunda konkurrensen
  6. Schyssta villkor i offentliga upphandlingar
  7. Stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser
  8. Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet
  9. Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö av jobbet
  10. Förbättrat system för omställning