Det var i höstas som förbundet drog i gång det så kallade medlemssamtalet. Där fick medlemmarna tycka till om hur förbundet ska bli bättre och vilka frågor det ska jobba mer med. Medlemssamtalen fördes på möten i avdelningar och klubbar, men det gick också att svara enskilt på frågorna via förbundswebben.

Resultatet har analyserats och sammanställts av de ungdomsansvariga i förbundet och på kongressen lämnades en slutrapport.
– Jag är imponerad av att så många lämnat så grundliga svar och tyckt till. Det är jag glad över, säger ungdomsansvariga Emil Isenheim.

Stora problem på Samhall i Skåne – nu utbildas skydd­sombuden

Arbetsmiljö

Rapporten pekar i sex punkter på vilka förändringar som kan behövas. Fokus på att bilda klubbar och arbetsplatsombud var en av dem, en annan att specifikt jobba med att bygga en starkare facklig organisation på Samhall.
– Det är kanske en av de viktigaste punkterna, efter allt vad vi hört om hur dåligt mycket fungerar på Samhall, säger Emil Isenheim.

– Vi har fått väldigt många svar från Samhall, och många går ut på att man inte känner sig hörd av arbetsgivaren. Jag har läst mycket som upprör så det finns mycket att ta tag i, fortsätter han.

Det finns en potential att värva många fler medlemmar på Samhall. Genom att bilda fler och starkare klubbar skulle dessa också kunna förhandla med företaget, i stället för att det som nu ofta är ombudsmännen från förbundet som gör det.

– Jag håller med. Det är absolut rätt väg att gå och jag vill gärna hjälpa till med det. Vi behöver många starka klubbar och det är också så vi kan värva fler medlemmar. Dessutom är det helt rätt att företaget får stå för den fackliga tiden, i stället för att Fastighets tar kostnaden med att skicka ombudsmännen, säger Annica Falck som är Fastighets representant i företagsrådet på Samhall.

Annica Falck, facklig representant på Samhall.

Yvonne Nygårds är den i förbundsledningen som ansvarade för att dra i gång medlemssamtalen.

Rapporten innehåller flera rekommendationer till förbundsstyrelsen. Hur kommer ni att gå vidare?
– Mycket av det som sägs har vi redan initierat. Organiseringsombudsmännen har kommit i gång med att bygga organisationen. Vi har också ändrat en del i stadgarna på kongressen och bland annat infört avdelningsforum. De ska underlätta för avdelningarna att samarbeta, säger Yvonne Nygårds.

Så när kommer avdelningsforumen att vara på plats?
– Målet är att de kan vara på plats under hösten, men vi har ju ett val också att jobba med. Jag tänker att varje ledamot i förbundsstyrelsen ska delta i ett avdelningsforum, men förbundsstyrelsen är ju helt ny och måste komma in i arbetet.

Medlemmarna efterfrågade bland annat också fler erbjudanden på Fastighetskortet, hur jobbar ni med det?
– Vi har inte varit med så länge i LO Mervärde, men erbjudandena är något vi går igenom kontinuerligt. Men vi kan säker bli bättre på att informera om att erbjudandena gäller även om du inte har betalkortet, säger Yvonne Nygårds.

Detta kan göra Fastighets bättre – sex punkter efter medlemssamtalen

Fokus på arbetsplatsombud och att bilda klubbar.

Organisations- och fackligt verksamhetsprojekt på Samhall.

En kampanj för att marknadsföra förbundet på exempelvis skolor.

Förändra förhandlingsombudsmannakulturen till att jobba med mer organisering.

Se över erbjudandena via Fastighetskortet, få nya och informera bättre om de som finns.

Visa upp exempel på lyckade förhandlingar på hemsidan.