Fastighets ombudsmän i Skåne har det senaste året lagt mycket resurser på arbetsmiljöproblem på Samhall. En stor orsak har varit det omtalade utvecklingshjulet, som har varit i gång i nästan två år.

Utvecklings­hjulet på Samhall pausas efter kritik

Arbetsmiljö

Det är ett program på 12 veckor där tanken är att alla anställda ska få utbildning varvat med praktik för att få möjlighet att testa nya arbetsuppgifter.
Men både fack och anställda påpekade under lång tid att hjulet inte funderade eftersom cheferna inte tog hänsyn till de anställdas funktionsnedsättningar.
Tanken var att hjulet skulle exporteras till Malmö, men efter den skarpa kritiken pausades planerna i april.

Men det är inte de enda arbetsmiljöproblemen på Samhall i Skåne och Fastighets ombudsmän i region Syd lägger mycket tid på att stötta skyddsombud som vill föra fram klagomål.
– Vi upplever att de lokala skyddsombuden inte har tillräcklig kunskap om sina rättigheter, säger Fredrik de Rooy, ombudsman i regionen.
Därför har alla lokala skyddsombud bjudits in till en utbildningsdag om skyddsombudens roll.
– Vi behöver er hjälp. Vi kan inte ensamma fixa alla problem. Men vi blir starka om vi hjälps åt, säger ombudsman Björn Nielsen.

”Viktigast att vi blir starkare på Samhall”

Nyheter

Under mötet diskuteras saker som hur det ska gå till när en arbetstagare behöver rehabiliteras tillbaka till arbete och vem skyddsombuden ska vända sig till om cheferna inte åtgärdar problem.
– Men alla vet inte ju inte vem som är skyddsombud, säger någon.
– Då är det ert ansvar att se till att de vet det, säger Björn Nielsen.

En diskussionspunkt är också att definiera vad som är skyddsombudens roll. Där enas skyddsombuden om att det bland annat är deras uppgift att göra skyddsronder, att se till att det finns personlig skyddsutrustning och att maskinerna inte är trasiga eller felaktiga.
– Vi är valda av medlemmarna. De litar på oss. Innan ett möte med chefen måste vi läsa på ärendet så att vi är förberedda, säger Mohammad Kazam Malaki, som också är klubbordförande på Samhall Helsingborg.

Tanken är att det ska bli flera möten framöver för att fortsätta bygga skyddsombudens kunskap.
– Vi har temadagar för alla skyddsombud i förbundet två gånger om året. Men tanken med det här är att kunna diskutera problem som gäller specifikt för Samhall, säger Fredrik de Rooy.

 

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan på Samhall just nu?

Ingela Lövkvist, skyddsombud, Samhall Kristianstad
– Att cheferna inte ser till arbetarnas förmåga och kompetens. Det är det största arbetsmiljöproblemet i dag.

Christoffer Barzel, huvudskyddsombud, Samhall Kronoberg
– Att få en bra arbetsmiljö. I dag tar inte cheferna arbetsmiljön på allvar. Det är det viktigaste. Och att medarbetarna ska må bra.

Gun Kipowski, skyddsombud, Samhall Helsingborg
– Respekten, att cheferna inte respekterar att man har ett funktionshinder.

Så är gången vid arbetsmiljöproblem

  • När ett problem uppstår ska medlemmen i första hand gå till chefen.
  • Om chefen inte lyssnar ska medlemmen gå till det lokala skyddsombudet.
  • Om det lokala skyddsombudet inte ensam klarar av problemet kopplas huvudskyddsombudet in.
  • Om huvudskyddsombudet också behöver hjälp kontaktas ombudsmännen på regionen.
    (Om det inte finns något lokalt skyddsombud kan det regionala skyddsombudet kliva in.)

Om det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och chefen inte agerar kan skyddsombudet lägga en så kallad 6 6a, en begäran om åtgärd. Då får chefen två veckor på sig att åtgärda problemet innan Arbetsmiljöverket kliver in och agerar.