Sedan ett och ett halvt år finns det så kallade utvecklingshjulet på Samhall i Skåne. Det är ett program på 12 veckor där tanken är att alla anställda ska få utbildning varvat med praktik för att få möjlighet att testa nya arbetsuppgifter.

Kritiken mot Samhall

Samhall anmält till DO för diskrimi­nering av funktions­hindrade

Arbetsrätt

Men Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan har nyligen skrivit om stark kritik mot hur utvecklingshjulet har fungerat sedan det infördes.

Tidningarna har pratat med över tio anställda som vill vara anonyma som vittnar om att bolaget inte läser läkarutlåtandena utan placerar personer på arbetsuppgifter som de inte klarar av på grund av sjukdom eller skador.

Trots att många, enligt HD och Sydsvenskan, är positiva till själva utbildningen förstår de inte varför de ska prova arbetsuppgifter som läkare redan konstaterat att de inte kan utföra. Något som i flera fall lett till nya sjukskrivningar.
– Tyvärr är det som framkommer i artiklarna helt sant, säger Björn Lindberg, ombudsman i Fastighets region Syd till Fastighetsfolket.

Björn Lindberg är ombudsman i Fastighets region Syd.

Under förra året fick Fastighets region Syd in 142 ärenden om arbetsmiljö på Samhall och minst 17 av dem handlade specifikt om utvecklingshjulet.
– Tanken med utvecklingshjulet från början var god, att man skulle göra en anpassad arbetssituation utifrån den funktionsnedsättning som fanns, men så har det inte blivit, säger Björn Lindberg och fortsätter:
– Vi vill ha en förändring där man börjar lyssna på och ta hänsyn till människors funktionsnedsättning.

Även fackliga företrädare från förbunden Kommunal, IF Metall och Handels instämmer i kritiken enligt Skånetidningarna.

Kritiken mot Samhall

Damberg om Samhall: ”Ledning och fack måste ha bättre dialog”

Arbetsmarknad

Programmet har redan exporterats till Göteborg och Stockholm. Malmö var näst på tur, men planerna på vidare spridning har nu tillfälligt stoppats för att hjulet först ska kunna utvärderas.

Fastighetsfolket har sökt Göran Tufvesson, utvecklingshjulets grundare och distriktschef på Samhall i Helsingborg och Malmö, för en intervju om detta.

Han svarar på mejl:
”Utvecklingshjulet har visat på lovande resultat, men som med alla projekt är det viktigt att man gör en utvärdering i syfte att skapa sig en helhetsbild kring effekten. Därför kommer projektet att utvärderas närmare innan vi tar beslut om det kan implementeras i fler distrikt”, skriver han.

Har inte Samhall, som arbetsgivare, alltid ett ansvar att anpassa de anställdas arbetsuppgifter efter deras funktionsnedsättningar?
”Vi tar det på största allvar och ingenting är viktigare för oss än att våra medarbetare utför arbetsuppgifter som är anpassade till deras arbetsförmåga. Samhalls chefer genomför kontinuerlig avstämning och återkoppling med sina medarbetare gällande arbetssituation, arbetsbelastning och tidiga signaler vid ohälsa. Samhall har alltid arbetsmiljöansvaret”, skriver Göran Tufvesson.

Utvecklingshjulet

Under en 12 veckor lång period varvas utbildning med praktik på olika arbetsplatser, till exempel inom städ, lager och butik.
Projektet infördes först i Helsingborg för ett och halvt år sedan men har senare exporterats till Göteborg och Stockholm. Malmö har stått näst på tur.