I går, torsdag, träffade näringsminister Mikael Damberg (S) LO och sex av sju fackförbund som har avtal med Samhall, däribland Fastighets. Syftet var att låta de fackliga representanterna föra fram sin mening om arbetsmiljön och hur Samhall fungerar.
– Det som jag ser som det viktigaste är att vi måste se till att ledning och fack har en bättre dialog. Det är något som jag kommer att föra fram till ledning och bolagsstyrelse, säger Mikael Damberg till Fastighetsfolket.

Fastighets efter ministermötet: ”Bra att Damberg verkligen lyssnade”

Arbetsmiljö

Han menar att de övergripande dragen i det som kom fram inte var nytt för honom utan att han har tagit del av kritik om Samhall på olika sätt även tidigare.
– Det som man behöver borra lite mer i är att medarbetarundersökningarna som Samhall gör visar att medarbetarna blir mer och mer nöjda för varje år. Och samtidigt finns en oro och kritik om hur saker fungerar. Det är två bilder av verkligheten och det är viktigt att, om inte annat bolaget självt, går vidare och utreder det här, säger Mikael Damberg.

Liksom du har Fastighetsfolket fått signaler och rapporter om dålig arbetsmiljö på Samhall under flera år – har ni som ägare varit tillräckligt uppmärksamma?
– Vi har en situation där vi i år har gett Samhall ganska mycket mer pengar. Flera år har det gått ganska knackigt ekonomiskt sett för bolaget och det är klart att det pressar. Samtidigt ställer vi krav på Samhall att nu utöka verksamheten eftersom vi ser att det finns ett behov på arbetsmarknaden. I den här tillväxtfasen kan du uppstå saker som blir fel eller kan göras bättre. Om det blir fel är det viktigt att se över det.

Du var tidigare i veckan på besök på Samhall i Gävle – vad fick du för bild av Samhall därifrån?
– Det var ett positivt besök. Det är lagerverksamhet som präglar verksamheten i Gävle och det är väl det som Samhall skulle vilja ha mer av, olika typer av uppdrag. Om man bara har städ så blir det svårt att variera arbetsuppgifter och flytta personer mellan olika typer av uppdrag. Det är något som jag vet att Samhall jobbar med, säger han.

Har du något möte inplanerat med ledningen eller styrelsen?
– Jag träffar vd och bolagsstyrelse regelbundet och kommer att informera om det här mötet, men jag har inte något formellt möte inbokat, säger Mikael Damberg.

Han påpekar att han som ägarrepresentant inte kan lägga sig i och styra företaget direkt utan att det är ett uppdrag för just ledningen och bolagsstyrelsen. Han hoppas däremot på konstruktiva diskussioner mellan bolaget och facken.
– Kommer det fram att det behövs nya verktyg på arbetsmarknaden så är det klart att det är viktigt att se över, inte minst inför valrörelsen. Det är något som både jag och Ylva Johansson är intresserade av, säger han.

De är båda ansvariga för Samhall. Medan Ylva Johansson är ansvarig minister för arbetsmarknadspolitiska frågor som rör Samhall har Mikael Damberg ansvar för ägarstyrningen av bolaget.

Jari Skytt, huvudskyddsombud på Samhall i Göteborg.

När det gäller medarbetarundersökningen som Mikael Damberg lyfter fram finns kritik från de fackliga även mot den. Jari Skytt, huvudskyddsombud på Samhall i Göteborg, tycker att den kunde utföras på ett bättre sätt.
– Vi får aldrig veta hur många som har svarat och det är kryssfrågor så man kan inte svara hur man vill, säger han och fortsätter:
– Dessutom vågar inte folk svara ärligt för de är övertygade om att Samhall ska kunna spåra vem som har skrivit vad eftersom det står nummer och namn på kuverten. Även om det faktiskt är anonymt så vågar folk inte lita på det.