I december rapporterades det om flera allvarliga arbetsmiljöproblem på Samhall. Tidningen Dagens Arbete skrev bland annat om att anställda fick plocka isär gamla militära granater utan att någon visste om att de var hälsofarliga. De skrev också om anställda som fick sortera elektronikskrot, ett tungt arbete som enligt de anställda in är anpassat till deras funktionsnedsättningar.

Detta fick näringsminister Mikael Damberg (S) att reagera och kalla de sju fackförbund som har avtal med Samhall, däribland Fastighets, till dagens möte. Syftet var att låta facken ge sin syn på arbetsmiljön.

Mikael Damberg (S) är näringsminister.

Mötet leddes från fackens sida av Ann-Marie Stenberg Carlsson, ombudsman på LO. Fastighets representerades av Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman. Hans förhoppning inför träffen var att Mikael Damberg som representant för ägarna, staten, skulle lyssna på fackens synpunkter.
– Vi ägnade en stor del av tiden åt att framföra våra åsikter och han en stor del åt att lyssna, det var bättre än jag hade förväntat mig. Sedan återstår att se vad detta kommer att leda till för det måste till en förändring, säger Torbjörn Jonsson.

Kritiken mot Samhall

Fler tvingas sluta på Samhall

Arbetsmarknad

Han berättar att fackförbunden framförde något olika saker, men att alla höll med om varandras synpunkter. Det som Fastighets tryckte på var att matchningen mellan personers arbetsförmåga och arbetsuppgifter inte fungerar och att den stora omsättningen av chefer skapar stora problem.
– Tillsammans med den dåliga matchningen skapar det stress och otrygghet för våra medlemmar. Stressen som upplevs är inte alltid för att man har för mycket att göra, utan kan bero på andra saker, säger Torbjörn Jonsson och fortsätter:
– Jag sa också, ordagrant, att företaget Samhall har en jävla attityd mot den fackliga verksamheten. Det har jag fått rapporter om från alla nivåer, från lokala skyddsombud till representanter i företagsråd och liknande, säger Torbjörn Jonsson.

Gav Mikael Damberg några löften eller sa något om vad mötet ska leda till?
– Det han sa var att han hoppas kunna bidra till en bättre dialog mellan fack och företag och att han såg kritiken som framfördes som allvarlig.

Torbjörn Jonsson berättar att LO kommer att kalla facken till ett uppföljningsmöte. Där ska de sju förbunden diskutera hur de ska gå vidare.
Borde LO-förbunden ha ett närmare samarbete och driva mer ihop?
– Vi driver redan frågor tillsammans, både genom LO och i sådant som företagsråd och bolagsstyrelse. Men uppenbarligen driver vi dem inte tillräckligt bra, säger Torbjörn Jonsson.

Staten äger Samhall

  • Samhall AB är ett bolag som ägs helt av staten.
  • Samhalls huvuduppgift är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. De har krav på sig att vara lönsamma och gå med vinst men får också ett statligt bidrag, så kallad merkostnadsersättning, för de extra kostnader som Samhall har för att anställa arbetstagare med funktionsnedsättning.