Samhalls kärnuppdrag är att skapa utvecklande jobb för personer med nedsatt arbetsförmåga. Till skillnad från på den öppna arbetsmarknaden kan dessa personer inte bli av med sina jobb på grund av arbetsbrist. De har en skyddad anställning.
Men helt trygga är Samhallanställda inte.

Kritiken mot Samhall

Samhall är inte längre för alla

Arbetsmarknad

Flera fackliga företrädare i Fastighets berättar att förhandlingar om uppsägning av personliga skäl har blivit vanligare. De menar att det beror på ett tuffare klimat på Samhall där personerna har blivit pressade till ett agerande som företaget inte tillåter och sedan sägs upp i stället för att få hjälp.
– Klimatet har hårdnat. Folk känner sig mer stressade och mår sämre vilket vi märker till exempel i att vi har mer personärenden, säger Annica Falck, Samhallanställd och förtroendevald i Skaraborg.

Annica Falck, facklig representant på Samhall.

I morgon, torsdag, träffar Fastighets och de övriga facken på Samhall näringsminister Mikael Damberg för att ge sin bild av arbetsmiljön på företaget. Att situationen har förändrats är alla överens om. Också i Statskontorets rapport från maj förra året konstaterades att kraven på de anställda har skärpts. Bland annat anställs färre personer med rörelsenedsättning. Men vad händer med de som redan är anställda och som inte är arbetsföra nog eller som Samhall inte tycker passar in?

Kritiken mot Samhall

Ny rapport om tuffare krav på Samhall

Arbetsmarknad

Ett exempel på en person som tvingats sluta är Erik. Han har jobbat på företaget i över 20 år och har provat olika arbetsuppgifter. De sista åren, innan han tvingades sluta, jobbade han som städare.
– De ville ha bort mig. Jag kanske var för frågvis, jag som inte satt vackert och bara gjorde som de sa till mig, berättar han.
Erik hade klagat på saker som trasiga städmaskiner, undermålig utrustning och låg bemanning och upplevde att inget hände. Han kände sig mobbad av driftledaren och vissa kolleger under flera år och berättar att han bland annat blev beskylld när saker gått sönder, trots att han inte haft något med det att göra.

Han hade aldrig varit utåtagerande tidigare, men efter ett stressigt pass på ett objekt rann till slut rann bägaren över.
– När jag kom till nästa objekt var driftledaren på mig och jag tog henne om axlarna och sa att ”nu får du lugna ner dig”. Samhall sa att jag försökte strypa henne, men det gjorde jag inte, säger han.

Erik blev uppsagd av personliga skäl.
– Det känns på ett sätt jäkligt skönt att vara därifrån. Att se att det finns en värld utanför Samhall, säger han.

Fastighetsfolket har pratat med flera anställda, ett drygt 20-tal lokala klubbordföranden och ett antal lokala ombudsmän i Fastighets olika regioner. Många menar att förhandlingar om uppsägning av personliga skäl har ökat i antal. Under en femårsperiod har det skett minst 50 lokala och 13 centrala förhandlingar. Exakt hur många finns ingen statistik över. Det går inte heller att säga hur många personer som har slutat eller fått stanna på sina jobb efter förhandlingen. Vi har kännedom om att minst ett drygt tiotal har sagts upp av personliga skäl och fler än så har slutat efter överenskommelse med företaget.
– Hade inte vi som facklig organisation funnits hade fler av de personer som vi förhandlat för varit på utsidan nu, säger Madlén Gunnarsson, ombudsman Fastighets region Väst.

Bland alla vittnesmål finns också flera berättelser om förhandlingar som inte slutat med att personer blivit uppsagda, men däremot pressade att säga upp sig själva. Som Mikael.
Även han jobbade som städare i butik i en mellanstor svensk stad.
– Jag fick rätt i förhandling men valde att sluta. Jag hade förlorat förtroendet för Samhall, berättar han.

Bakgrunden var att han ledsnade på situationen i butiken där han städade. Han försökte säga till sin egen chef att det var mycket att göra och för lite tid, men inget hände.
– Till slut klagade jag till butikschefen. Min chef tyckte att jag borde ha gått till denne. Och det borde jag väl ha gjort, men när man har en timme på sig att städa så är det för lite, säger han.
Samhall ville säga upp honom på grund av illojalitet, men det slutade med en överenskommelse där Mikael fick ersättning och sa upp sig själv.

Orsakerna till förhandlingarna är allt ifrån olovlig frånvaro och bråk till att man har bristande arbetsförmåga och att Samhall inte har något passande arbete att erbjuda.
– Den senaste orsaken har ökat i takt med företagets inriktning på serviceuppdrag som kräver mer av medarbetarna. Lönsamhetskravet påverkar också arbetsmiljön och prestationskraven, vilket medför att företaget inte vill ha medarbetare som inte håller måttet, säger Jörgen Karlsson, ombudsman i region Syd.

Jörgen Karlsson, ombudsman i Fastighets region Syd.

Samhalls vd, Monica Lingegård, nekar inte heller till att det sker uppsägningar.
– Det finns situationer när vi kommer överens med facket om att en medarbetare inte ska vara på Samhall. Men då har det skett efter en lång dialog med de fackliga företrädarna och det är av personliga skäl som man inte längre kan vara kvar, säger hon.

Flera fackliga menar att det beror på att klimatet har blivit hårdare på Samhall. Monica Lingegård anser att det har skett en utveckling, men att den är en positiv.
– Vi ser inte att arbetsklimatet har blivit tuffare, säger hon.
I Statskontorets rapport konstateras att kraven på medarbetarna har ökat och att det även ställs högre krav på vem som kan komma till Samhall.
– Samhall är naturligtvis inte en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som fungerar för alla. Det finns ju människor som ska till andra insatser och till andra åtgärder, säger Monica Lingegård.

Fotnot: Erik och Mikael heter egentligen något annat.

Vad innebär…

… skyddat arbete?
Den som anvisats till skyddat arbete på Samhall är undantagen från lagen om anställningsskydd. Detta eftersom målet är övergång till annat arbete. Staten, Samhalls ägare, har däremot sagt att Samhall "i möjligaste mån" ska undvika att säga upp på grund av arbetsbrist. Det ger dem därför ett starkare anställningsskydd.
Direktiven säger inget om avskedanden av andra skäl.

… uppsägning av personliga skäl?
Arbetsgivaren kan säga upp en anställd av personliga skäl om personen inte gjort det som står i anställningsavtalet. Det kan handla om till exempel hot om våld, arbetsvägran, olovlig frånvaro, illojalitet eller mindre grova fall av misshandel eller stöld.
Vid uppsägning gäller en viss uppsägningstid.