Anställda på Samhall i Nyköping fick i uppgift att plocka isär gamla militär granater, utan att någon visste om de var hälsofarliga. Flera personer som arbetat med detta berättar för Dagens arbete att det kom ett orange färgpulver från dem och att flera fick hosta och problem med luftvägarna.
Distriktschefen tillbakavisar detta. Hon menar att några medarbetare öppnade ett antal granater trots att instruktionen var att låta dem vara och att uppdraget drogs tillbaka.

I Oxelösund arbetar anställda med att sortera elektronikskrot på en skrotanläggning. Ett enformigt och tungt arbete som de anställda menar inte är anpassat till personernas funktionsnedsättningar.

Samhalls vd, Monica Lingegård, har uppgett till Svt:s Rapport att Samhall ska se över och agera om arbetsmiljön inte är tillräckligt bra. Men hon skriver också i ett mejl till Svt att det i det här fallet har gjorts en ”grundlig uppdragsgranskning utan anmärkningar”, att medarbetarna är nöjda och att Samhall inte ser någon anledning till att vidta ytterligare åtgärder.

Kritiken mot Samhall

Samhall har flest arbetsmiljöproblem

Arbetsmiljö

Dagens arbete ger exempel på hur Samhall har förändrats och hur företaget ställer högre krav på sina anställda att ha arbetsförmåga när uppdragen blivit mer tjänster istället för industri. Samtidigt har sjukskrivningarna ökat varje år sedan år 2012.

Fastighetsfolket har tidigare berättat om hur även anmälningarna om arbetsmiljöproblem på Samhall har ökat. Under åren 2006-2016 anmäldes Samhall till Arbetsmiljöverket 32 gånger, avsevärt fler gånger än andra stora arbetsgivare inom fastighets- och städbranscherna.

Kritiken mot Samhall

Skyddsombud kritiserar Samhalls arbetsmiljö i brev till vd

Arbetsmiljö

Fastighetsfolket har i år också rapporterat om hur Jari Skytt, huvudskyddsombud på Samhall i Göteborg, har skrivit ett öppet brev till företagets vd med kritik mot arbetsmiljön.
Då svarade Monica Lingegård att hon inte var nöjd med situationen men att de arbetar med problemen.