Kritiken mot Samhall

Skyddsombud kritiserar Samhalls arbetsmiljö i brev till vd

Arbetsmiljö

Fastighetsklubben har under det senaste året lämnat in flera så kallade 6 6a-anmälningar till Arbetsmiljöverket om arbetsmiljöproblem på Samhall i Göteborg. Det gäller bland annat duschutrymmen som inte fungerar, olämpliga lokaler samt stress och hög arbetsbelastning. Enligt huvudskyddsombudet Jari Skytt har det inte blivit bättre.
I sitt brev till vd Monica Lingegård skriver han bland annat om utanförskap, hårdare press, dåliga arbetsplatser och avsaknad av omklädningsrum.

Till Fastighetsfolket säger Monica Lingegård att hon känner igen flera av problemen som Jari Skytt beskriver från Göteborg.
– Där är jag absolut inte nöjd. Jag har god koll på var det inte fungerar och det finns verkligen områden som inte fungerar tillräckligt bra. Vi ska ha stor respekt för de medarbetare som säger att det inte är bra. Och vi jobbar stenhårt med det, men jag vet att det här dessvärre inte är lätta saker att hantera, säger hon.

”Många vaknar med ångest och värk”

Debatt

En sak som Jari Skytt tar upp i brevet är att områdescheferna har för mycket att göra och har för dålig koll på arbetsmiljöfrågor. Och Monica Lingegård menar att rekryteringen av chefer är en sak som Samhall behöver jobba med.
– Att säkerställa att vi ger en ärlig och uppriktig bild av vad det är för typ av jobb och att vi ger en relevant introduktion till de nya som kommer. Där behöver vi bli betydligt bättre, säger hon.
Monica Lingegård nämner ett par andra exempel på saker som Samhall gör för att förbättra situationen. Det handlar om att göra den dagliga planeringen tydligare och att ge cheferna i Göteborg mentorer från andra distrikt.
– När man har en besvärlig arbetsmiljö kan man jobba med struktur, men i grunden handlar det om mycket om ledarskap, kultur och beteenden. Så det är klart att det är där vi sätter in våra insatser, säger hon.

Trots problemen menar hon att det finns bra förutsättningar i Göteborg. Hon nämner att det finns en stor variation av uppdrag och stor mångfald av bakgrunder och erfarenheter bland de anställda.
– Men det kräver rätt mycket av organisationen, och ledarskapsmässigt. Att involvera medarbetare och skapa förståelse för vad som är viktigt och varför vi gör som vi gör. Och det tar dessvärre lite tid, säger Monica Lingegård.

Som en effekt av det öppna brevet åker Mats Eliasson, marknadsdirektör och del i ledningsgruppen på Samhall, till Göteborg den elfte september. Då ska han träffa Jari Skytt och representanter från den lokala fackklubben.
– Det ska bli intressant att träffa honom. Efter förra brevet jag skrev, för flera år sedan, fick jag träffa distriktschefen som sa att ”det här måste vi lösa” och att de skulle jobba vidare med det. Men det hände inget. Nu är jag lite mer luttrad och ska inte låta dem komma undan för lätt, säger Jari Skytt.