”Många vaknar med ångest och värk”

Debatt

Jari Skytt är huvudskyddsombud för Göteborgsområdet och har dagligen kontakt med ett stort antal Samhallanställda. Han får ständiga rapporter om dålig psykosocial arbetsmiljö och nya sjukskrivningar.
Han har nu skrivit ett öppet brev direkt till vd Monica Lingegård med önskan om att hon ska ta problemen på allvar och svara på vad som görs åt utvecklingen i företaget.

Av Samhalls närmare 23 000 anställda ingår drygt 19 000 i kärnuppdraget. Bland dem låg sjukfrånvaron förra året på 16,2 procent av arbetstiden, enligt den senaste årsredovisningen. Ökningen har pågått i flera år och framför allt är det långa sjukskrivningar, på minst 60 dagar, som ligger bakom.
Bland arbetare i privat sektor låg sjukfrånvaron år 2016 på 6,4 procent, enligt Svenskt Näringsliv.
”Samhall undrar varför är folk sjuka. Det beror på hög arbetsbelastning, stress, att vissa utsätts för hot om dom klagar, vissa blir omplacerade när företaget anser dom vara besvärliga. Det händer hela tiden på Samhall, sen betvivlar jag att VD:n känner till detta. Jag hoppas åtminstone inte det”, skriver Jari Skytt i brevet.

Han menar att den så kallade Samhall-andan, en känsla av att alla hade en plats, är borta. I stället jagas personalen att prestera mer med mindre resurser medan cheferna har så stora områden att de inte hinner se alla.
– Vi har fått så många nya chefer och vi upplever att de varken har koll på arbetsmiljö eller kan kollektivavtalet. Det är katastrof anser jag, säger Jari Skytt som menar att han har tröttnat på situationen.

Fastighetsfolket har sökt Monica Lingegård för en kommentar om brevet. Vi får svar via företagets kommunikationschef Albin Falkmer att hon inte är tillgänglig för en intervju.
”Vi tycker dock att det öppna brevet innehåller viktiga frågor, som vi tar på absolut största allvar. Representanter ur Samhalls högsta ledning har därför kontaktat Jari Skytt och kommer att ha ett möte inom kort”, skriver han i mejlet.

Albin Falkmer skriver att de ”i mångt och mycket” delar problembilden som beskrivs i brevet:
”Det finns tyvärr fortsatt brister i arbetsmiljön på Samhall i Göteborgsområdet. Detta är någonting vi jobbar hårt med – men förändringar sker inte i en handvändning. Vi ser hur sjukfrånvaron nu minskar hos alla personalkategorier i Samhall, men det går för långsamt. Alla Samhalls arbetsplatser ska vara säkra, utvecklande och bidra till en god hälsa.”

Jari Skytt väntar på sitt möte och hoppas att förändringarna inte ska ta för lång tid. Som han skriver i slutet av sitt brev:
”Jag kan bara hoppas att företaget tar tag i dessa problem, med psykisk ohälsa, stress, underbemanning, uppgivenhet, hög sjukfrånvaro, mobbning, dålig arbetsmiljö, innan det går för långt.”