Vi har nu på ett bra sätt genomfört Fastighetsanställdas Förbunds artonde ordinarie kongress. Vi har haft bra diskussioner och debatter och tillsammans tagit ansvar för förbundets framtid.

Under den kommande kongressperioden, fyra år, ska vi alla arbeta tillsammans. Tillsammans kan vi som deltog i kongressen förändra och förbättra för medlemmarna.
Det har varit en lång och jobbig process för hela organisationen före kongressen.
Vi har skrivit motioner, diskuterat på avdelningsmöten och behandlat motioner i våra beslutande organ.

Det har varit både roliga och arbetsamma dagar på kongressen, men det har det varit värt.

65 procent av kongressombuden var för första gången på en kongress. Jag tror och hoppas att alla tycker att det har varit spännande och givande.

Som avslutning på kongressen talade jag om den pågående valrörelsen. Jag kan nästan inte med ord uttrycka hur viktigt det är att vi får behålla en socialdemokratiskt ledd regering.

På kongressen hörde både vi både finansminister Magdalena Andersson och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och inte minst Ola Palmgren från SSU tala om hur viktigt det är att vi alla åker hem och aktivt jobbar i valkampanjen.

Alternativen som i dag finns i politiken är skrämmande och förödande för våra medlemmar och fackföreningen i stort.

Vi har en valrörelse gemensamt i 6F-förbunden, där kan ni alla lokalt och regionalt tillsammans arbeta för en valseger, allas arbete och röster behövs i det arbetet.

Det pågår inom LO-förbunden en ringkampanj där Fastighets har utmärkt sig på ett mycket positivt sätt, bland annat har våra Stockholmsavdelningar redan nått över 50 procent av medlemmarna. Bra jobbat.

Jag säger bara: Upp till kamp! Och ha en bra sommar.