Det är en del som får rösta i höstens val som inte vet att de får det. Alla som har bott tre år i Sverige får ju rösta i valet till kommun och landsting, även de som inte är svenska medborgare. För några månader sedan arbetade jag med en undersökning om detta där jag intervjuade personer som ännu inte hade medborgarskap. De som hade varit här längre tid, typ fem, sex år, visste att de hade rösträtt. Men bland dem som hade varit här kortare, som tre år, visste de flesta inte om det.

När de genom intervjun fick veta att de kunde rösta svarade alla att de ville göra det. Under den timme vi pratade upplevde jag att det verkligen var viktigt för dem. Det var inte bara tomt prat.

Carlos Rojas: Vi tjänar på att förstå samhället bättre

Krönika

Jag har ibland hört både politiker och folk som jobbar i kommuner säga att folk som invandrat röstar mindre för att de inte bryr sig, eller också för att de inte är vana vid demokrati. Det är verkligen inte min bild efter att ha gjort den här undersökningen, där vi intervjuat totalt 43 personer.

De vi intervjuat berättar om hur mycket de ser fram emot att äntligen få rösta i ett demokratiskt val. Folk från Syrien, Afghanistan och andra länder som varit vana vid val som på förhand varit bestämda, eller val där du om du röstar ”fel” får smaka på konsekvenserna. Människor som längtar efter att i lugn och ro och anonymt rösta på den de vill ska styra, helt fritt.

Det är så otroligt konstigt att säga att människor som kommer från diktaturer inte röstar för att de inte är vana vid demokrati. De har ju lämnat en diktatur just för att det var en diktatur!

Däremot ser jag också människor jag träffar i mitt liv, som lämnat diktaturer och nu varit en längre tid i Sverige, att de är besvikna på demokratin vi har.
Att de känner att politiker fast de är folkvalda bryr sig mer om sig själva och sin makt än om folket. De som med denna besvikelse väljer att inte gå och rösta, är en helt annan sak än att inte förstå ett demokratiskt system. Tvärtom.

Carlos Rojas: Allas röster och idéer
har lika värde

Krönika

I de senaste valen har det bara varit en tredjedel av dem som saknar svenskt medborgarskap som röstat i valen till kommun och landsting. Och det är de valen som påverkar det som är oss närmast: skolan i kommunvalet till exempel, eller vården och trafiken i landstinget.

Alla måste ju välja själva hur de vill göra, men det som oroar mig är att siffran verkar vara så låg för att många inte fått veta att de får rösta. Det visar även andra undersökningar som pågår just nu.

Så ha det i tankarna när du möter någon som kan ha varit i Sverige kortare tid. Fråga om personen ska rösta i valet. Visst har myndigheterna ansvar för att informera om det här. Men vi är ju också medborgare (med eller utan medborgarskap) och medmänniskor som hela tiden sprider information på olika sätt.