Leif Olsson inspekterar ett japanskt körsbärsträd. Han konstaterar att stammen drabbats av röta och behöver fällas av säkerhetsskäl.

Jobb med glasklart resultat

Ögonblicket

Som trädgårdsanläggare gör han allt från att anlägga nya rabatter till att beskära buskar och träd, göra grillplatser, byta gungor, mura murar, reparera asfaltsskador och fräsa stubbar.

Rosa blomblad och sågspån virvlar i luften när Leif fäller trädet och kapar grenarna. Fastighetsskötare William Saalman assisterar.