Hur kommer framtidens boendeformer att se ut? Var och hur vill svenskarna helst bo om 30 år? För tredje året i rad har Projektengagemang sökt svar på hur framtidens bostadspolitik kan komma att förändras med rapporten Samhällsbarometern, som baseras på en undersökning av Kantar Sifo.

I år har 3 000 svenskar mellan 18 och 74 år svarat på frågor om hur man vill att framtidens städer ska utvecklas. 40 procent tror att självförsörjande hem med egen energiproduktion och odlingar kommer bli vanligare om 30 år. Många tror också på fler så kallade gated communities, alltså bostäder i grindsamhällen, samt flexibla bostäder vars storlek kan ändras efter behov.

– Framöver kommer behovet av fler olika sorters bostäder för varierande livssituationer att öka allt mer. Många kommer att prioritera att bo billigt, men förhoppningsvis kommer ökad boendekvalitet också att efterfrågas, säger Hans-Olof Carlson, arkitekt SAR/MSA på Projektengagemang.

Illustration utifrån vad svenskarna tror om framtiden i Stockholm.

Samhällsbarometern visar även att mer än hälften tror att Sveriges invånare främst kommer bo i förorter kring större städer – och endast två procent tror att svenskarna kommer bo på landsbygden.

Hälften av de som svarat på enkäten tror också att vi främst kommer värdesätta att bo nära naturen – samtidigt som lika många uppger att svenskarna kommer vilja bo nära allmänna kommunikationer.

Så här föreställer sig svenskarna framtiden i Göteborg, enligt Samhällsbarometern.

Undersökningen visar också skillnader i hur kvinnor och män ser på framtidens alternativ. Fler kvinnor än män tror på självförsörjande, flexibla och flyttbara hem, medan det omvända gäller för alternativ som vanliga bostads- och hyresrätter, vanliga villor samt grindsamhällen.

– Det vi kan se i undersökningen är att kvinnor verkar mer benägna att ta miljöaspekten på allvar och verkligen vilja gå längre för att minska sin påverkan på miljön. Kvinnor svarar generellt att de tror vi måste bo och leva mer klimatvänligt, medan män sätter sin tilltro snarare till teknikens utveckling, som elbilar och solkraft, säger Arvid Linder, pressansvarig på Projektengagemang.

Så här vill svenskarna helst bo i framtiden

1. Självförsörjande hem med energiproduktion (40 procent)
2. Bostäder i grindsamhällen/gated communities (35 procent)
3. Vanliga bostadsrätter (31 procent)
4. Flexibla bostäder som går att utöka och krympa (27 procent)
5. Vanliga hyresrätter (26 procent)

Källa: Samhällsbarometern 2018