Peter Frommelin, ombudsman på Fastighets region Ost har efter Fastighetsfolkets granskning tidigare i år haft tre förhandlingar om uppsägning av personliga skäl från Samhall. I ett av fallen fanns det saklig grund för uppsägningen.
– Det fanns ingen möjlighet att göra något åt det, säger han.
Två av förhandlingarna togs tillbaka av Samhall. De anställda är tillbaka på jobbet och handlingsplaner har upprättats för deras fortsatta arbete.
– Samhall tyckte att man inte hade skött sig riktigt. Det här var mer en varningsflagga så att de skulle förstå allvaret i att missköta arbetet, säger Peter Frommelin.

Peter Frommelin, ombudsman i Fastighets.

Per Gradén, förhandlingschef på Samhall, menar att det inte är vanligt att förhandlingar om eventuell uppsägning dras tillbaka av företaget.
– Vi har ingen planering kring att vi ska ta i så mycket som vi kan genom att ha en förhandling, det är inte så vi arbetar, säger han.
Efter att arbetsgivaren agerat och medarbetare och fack underrättats, kan de sistnämnda begära överläggning. Enligt Per Gradén är det inte samma sak som en förhandling – och syftar på dem som Peter Frommelin haft.
– Det är snarare ett samtal där man går igenom allt för att utreda huruvida vi skulle ha rättslig grund att gå vidare med att avsluta anställningsförhållandet, säger Per Gradén.

Kritiken mot Samhall

Fler tvingas sluta på Samhall

Arbetsmarknad

Samhalls primära uppdrag är att skapa utvecklande jobb för personer med nedsatt arbetsförmåga. Anställda har, till skillnad från den öppna arbetsmarknaden, skyddad anställning – och kan med andra ord inte bli av med sina jobb på grund av arbetsbrist.
Men det här med skyddad anställning kan ibland missuppfattas av anställda, medger Peter Frommelin.
– Folk har nappat på att man inte kan bli uppsagd på Samhall, vilket är felaktigt. Du kan aldrig bli uppsagd på grund av arbetsbrist, men du kan fortfarande bli uppsagd alternativt avskedad, säger han.

Olovlig frånvaro är ett skäl som skulle kunna motivera en eventuell uppsägning eller ett avsked, till exempel när en medarbetare inte lämnat in ett läkarintyg. En av de aktuella förhandlingarna ska ha föranletts av bland annat samtal och sedan en skriftlig varning.
Per Gradén bekräftar att missförstånd kan uppstå mellan arbetsgivare och medarbetare om vad det innebär att ”ha ett anställningsförhållande”.
– För vissa handlar det till exempel om att komma i tid och att man ska vara rätt klädd för att arbeta. Ibland blir det fel och då får man försöka rätta till det med dialog, så det blir begripligt för alla, säger han.

Hur många varningar kan en medarbetare få innan det blir tal om förhandling?
– Det finns inte ett visst antal skriftliga erinran som man kan få innan det så att säga smäller till på allvar, utan allt är individuellt baserat, säger Per Gradén.
Enligt honom måste arbetsgivaren visa att man gjort allt i sin makt för att undvika den här situationen.
– Man ska alltid utreda begreppet saklig grund när man ska skilja en person från anställning.

Men om det nu kan uppstå missförstånd om vad det innebär att ”ha ett anställningsförhållande” med Samhall, hur jobbar företaget med att undvika att det sker?
– I första hand är det i kontakten med sin chef eller driftledare som man får information, sedan är det olika beroende på medarbetarnas behov, säger Per Gradén.
– En del behöver ha informationen tydligt skriven, en del har begränsad skriv- och läsförmåga och då behöver man anpassa det efter de omständigheter som finns.

Fler tvingas sluta av personliga skäl

Fastighetsfolket har tidigare skrivit om att antalet förhandlingar om uppsägning av personliga skäl ökat hos Samhall. Under en femårsperiod har det skett minst 50 lokala och 13 centrala förhandlingar – exakt hur många finns det inga siffror på. Hur många personer som sedan fått sluta eller stanna kvar på sina jobb finns det heller inga uppgifter om. Fastighetsfolket har kännedom om att minst ett tiotal sagts upp av personliga skäl och fler än så har slutat efter överenskommelse med företaget.