Synen på trygga jobb och makt i arbetslivet skiljer sig markant mellan de åtta riksdagspartierna, visar enkäten från LO Mediehus där Fastighetsfolket ingår.

S, V och MP vill, precis som Fastighets, stoppa hyvlingen av arbetstid. Anställningsskyddet i las (lagen om anställningsskydd) ska omfatta timmarna på anställningskontraktet, och uppsägningstid och turordning ska gälla när arbetsgivaren vill minska arbetstid. Detta säger den borgerliga alliansen (M, KD, L, C) samt SD nej till.

Valet blir avgörande för villkor på jobbet

En annan facklig hjärtefråga – att slopa anställningsformen allmän visstid – får stöd av S och V. Övriga partier vill att arbetsgivare ska ha kvar rätten att anställa människor tillfälligt, utan att behöva ange skäl.

Alliansen och SD vill ge arbetsgivarna mer makt över vilka som ska få vara kvar när personal sägs upp. Las princip om sist in, först ut vill de antingen försvaga (M, L, KD, SD) eller helt ta bort (C). S, V och MP stretar emot. V vill rent av stärka las ytterligare. Allianspartierna vill göra facket svagare vid arbetsmarknadskonflikter som strejk genom att minska fackets rätt att ta till sympatiåtgärder.

För nyanlända och vissa ungdomar vill Alliansen skapa inträdesjobb med en låg lön som bestäms i lag. SD har ett liknande förslag om lärlingsjobb. V, S och MP säger nej. De hänvisar till den svenska modellen där löner bestäms i förhandling mellan fack och arbetsgivare, inte i lag.

Skillnader mellan de politiska blocken finns också i synen på a-kassan och sjukförsäkringen, samt huruvida medlemmar i fack och a-kassa ska få göra skatteavdrag för avgiften.

SD näst största parti bland Fastighets medlemmar

Nyheter

Jobbfrågorna var viktiga för Fastighets medlemmar i en enkät som gjordes förra året, även om jobben inte låg i absolut topp.
– Sjukvården var den fråga som medlemmarna satte först, sedan kommer jobben följt av skolan, äldreomsorgs och lag och ordning. Ordning och reda på arbetsmarknaden ligger också högt, säger Peter Aronsson, facklig-politisk ombudsman på Fastighets.

Peter Aronsson, ombudsman på Fastighets.

Tror du att klimatfrågorna kan komma högre på väljarnas agenda efter sommarens extremväder?
–Det kan absolut vara en bubblare, det skulle jag tro.

Vilken jobbfråga bedömer du är viktigast för villkoren för Fastighets medlemmar?
– Det är allmän visstid och hyvlingen som är de absolut största frågorna.

6 900 valsamtal från Fastighets

Nyheter

Fastighets mål är att nå alla medlemmar inför valet för att prata politik och uppmana till att rösta.

–Hittills har det gått ganska skapligt. Vi har nått mellan 15 och 30 procent av medlemmarna totalt sett runt om i landet, trots att vi har en del vita fläckar där vi inte har så många aktiva som ringer. Men i Stockholmsområdet har vi redan nått ungefär 70 procent.

 Kommer ni att nå målet att ringa alla?
–Att nå alla är lite av en utopi, vi har ju inte telefonnummer till alla, men vi ska nå så många som möjligt, säger Peter Aronsson.

 

Testa vilket parti du ligger nära

Om du gör testet i vår partikoll kan du se vilket parti du ligger närmast i jobbfrågorna.