Fotnot: I dag är ersättningen max 910 kr/dag de första 100 dagarna. Därefter max 760 kr.

Partikollen är ett samarbete inom LO Mediehus.

Socialdemokraterna

Vi har höjt taket i a-kassan och förbättrat deltidsstämplingen. Förtroende­valda kan tillgodoräkna sig sin tid för att få a-kassa. Nu vill vi att fler ska kunna kvalificera sig för a-kassa.

Miljöpartiet

Ja. Vi vill på sikt höja taket i a-kassan till samma nivå som den i sjukförsäkringen, när det finns utrymme i statsbudgeten för att göra detta.

Vänsterpartiet

Ja. Vi vill höja tak och golv, indexera beloppen till löneutvecklingen och införa en enhetlig ersättningsnivå under hela arbetslöshetsperioden.

Moderaterna

Vi vill begränsa a-kassan till ett år och sänka taket i två steg. 760 kr/dag de första 100 dagarna och därefter 680 kr/dag.

Liberalerna

Liberalerna vill öka tryggheten genom en obligatorisk a-kassa. På kort sikt prioriterar vi dock andra reformer än att höja taket i a-kassan.

Centerpartiet

Ersättningen bör vara max 800 kr/dag de första 100 dagarna, därefter en avtrappning i tre steg ner till max 650 kr/dag. Vi vill se fler stödjande insatser för en tryggare omställning.

Kristdemokraterna

Vi förordar en nivå på 760 kr/dag under de 300 första dagarna samt därefter 680 kr/dag. För att stärka a-kassan långsiktigt bör taket på sikt indexeras.

Sverigedemokraterna

Ja. Ersättningsnivån ska höjas till 1 200 kr/dag de första 100 dagarna, därefter trappas ner till 800 kronor. A-kassan ska också bli obligatorisk.