– Lägre lönekostnader har nästan ingen effekt på den totala sysselsättningen. Däremot kan subventionerade anställningar fungera för dem som annars inte hade fått jobb och står hyfsat nära arbetsmarknaden. Men det funkar inte för dem som står långt bort, säger utredaren Anne-Marie Lindgren som skrivit den nya rapporten Låga löner funkar inte på uppdrag av fackförbunden inom 6F.

Fler utrikesfödda

De som har svårast att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden har ofta låg utbildning eller hälsoproblem av olika slag. Bland dessa arbetslösa är också fler utrikesfödda.

– Vi har här både ett arbetsmarknadsproblem och ett integrationsproblem, säger Anne-Marie Lindgren.

I rapporten synas olika sätt att sänka lönerna, skapa nya ”enkla jobb” eller att subventionera anställningar. Bakgrunden är debatten om hur invandrare med låg utbildning ska få in en fot på arbetsmarknaden.

Subventionerade anställningar är sällan så effektiva som politikerna tänkt. Det blir färre jobb än planerat, det finns risk att de missbrukas av arbetsgivaren och de som får jobben är inte personer som står längst från arbetsmarknaden, visar rapporten.

30 000 jobb blev 700

Ett exempel är Alliansens sänkta arbetsavgifter för unga som gav 10 000 jobb, men de flesta gick till anställningar som skulle gjorts i alla fall. Samma sak gällde Alliansens YA-jobb. Målet var att skapa 30 000 jobb per år, det blev cirka 700 – och dessa blev i första hand en hjälp till unga som stod relativt nära arbetsmarknaden.

Inte heller extratjänsterna i kommuner och landsting, som den nuvarande regeringen sjösatt, har gått till dem med lägst utbildning. 60 procent av dem som fått extratjänster (hittills ungefär 15 000 personer) har minst gymnasieutbildning.

Bra insatser under lugnare former

Arbetslösa med stora luckor i utbildning eller erfarenhet, eller som har mer omfattande hälsoproblem borde i stället erbjudas särskilda, skyddade anställningar. Det anser utredaren Anne-Marie Lindgren.

– När arbetskraften växer så är det fler som behöver skyddade jobb eller jobb med stöd, för alla är inte perfekta. Kraven är så hårda på arbetsmarknaden, men samtidigt finns det folk som har arbetsförmåga och som i lugnare former mycket väl kan göra en bra insats.

Men du anser att de nya skyddade jobben inte ska finnas på Samhall, varför?

– I varje fall inte på Samhall som det ser ut i dag. Jag hör till dem som aldrig begripit den här omläggningen att Samhall ska fungera på marknadsekonomiska villkor. Samhall ska vara för dem som inte klarar den vanliga arbetsmarknadens krav och då måste man självklart lägga upp jobbet med det som förutsättning. Folk far ju illa på Samhall i dag, och det var ju inte meningen, säger Anne-Marie Lindgren.

Lyckade skyddade verkstäder

Rapporten presenterades på ett seminarium där civilminister Ardalan Shekarabi (S) var en av paneldeltagarna. Han pekade på exempel från andra länder där offentliga upphandlingar ger kontrakt till företag med sociala mål och där det finns lyckade initiativ med skyddade verkstäder.

– Trots att behoven av skyddade jobb har ökat har vi i Sverige inte utvecklat politiken på det här området under de senaste decennierna,  det gäller både vänster och höger. Nu förstärker vi arbetet med att utveckla Samhall men det finns också mycket att göra med att använda idéburna alternativ, säger Ardalan Shekarabi.

Fastighets ordförande Magnus Pettersson håller med om att det kan finnas behov av fler skyddade anställningar.

– Ja, det kan det göra. Det viktiga är att subventionerade jobb behovsprövas på individnivå, så att subventionerna inte missbrukas och att det inte blir sned konkurrens. Vi har många medlemmar med lönebidrag och jag har sett exempel på föreningar och företag som inte är vinstdrivande och har jättebra verksamheter, säger Magnus Pettersson.

Magnus Pettersson, Fastighets ordförande.

Han tycker att det finns anledning att titta på fler alternativ till skyddade jobb utöver Samhall.

– Vi har problem med att Samhall inte fungerar på ett korrekt sätt. De som är anställda där har inte mindre press på sig än i andra företag, och så ska det inte vara.

Lönebildning för jämlikhet

Rapporten Låga löner funkar inte har skrivits av utredaren Anne-Marie Lindgren. Hon har tidigare bland annat varit utredningschef på Arbetarrörelsens Tankesmedja, redaktör för tidskriften Tiden och talskrivare åt Olof Palme.

Rapporten ingår i ett lönebildningsprojekt som fackförbunden inom 6F tagit initiativ till. Projektet Lönebildning för jämlikhet kommer att ta fram flera studier och lämna en slutrapport till sommaren 2019.

I 6F ingår Fastighets, Seko, Målarna, Byggnads och Elektrikerna.