Partikollen

Så tycker partierna om las

Nyheter

Fotnot: I början av juni slöts ett avtal mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv om att strejk och andra stridsåtgärder bara tillåts om syftet är att träffa ett kollektivavtal.

Partikollen är ett samarbete inom LO Mediehus.

Socialdemokraterna

a) Ja, eftersom parterna är överens.

b) Nej.

Miljöpartiet

a) Ja.

b) Nej.

Vänsterpartiet

a) Nej. Förslaget är en eftergift till arbetsgivarna och påverkar därmed maktbalansen på arbetsmarknaden.

b) Nej. Vi värnar om konflikträtten. Den är en lagstadgad, demokratisk rättighet.

Moderaterna

a) Ja. Vi står bakom parternas förslag med anledning av hamnkonflikten.

b) Vi vill se en proportionalitetsprincip vid sympatiåtgärder för att utomstående arbetstagare och arbetsgivare inte ska drabbas.

Liberalerna

a) Vi ser positivt på att parterna tar ansvar för att skapa balans på arbetsmarknaden.

b) Vi vill införa en proportionalitetsprincip, så att tillgripna medel står i rimlig proportion till det aktören vill uppnå.

Centerpartiet

a) Vi tycker det är positivt att parterna tar sitt ansvar för detta.

b) Centerpartiet vill att en proportionalitetsprincip för arbetsmarknads­konflikter införs.

Kristdemokraterna

a) Vi välkomnar att parterna är överens.

b) Vi vill införa proportionalitetskrav för sympatiåtgärder och vill också att arbetsrättsliga konfliktåtgärder alltid ska föregås av medling via Medlingsinstitutet.

Sverigedemokraterna

a) Vi är mycket positiva till att arbets­marknadens parter löser detta avtalsvägen.

b) Nej.