Enkla jobb, turordningsregler, konflikträtten och visstidsanställningar var några av de frågor som debatterades på onsdagskvällen mellan Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S), Jessika Roswall, ledamot arbetsmarknadsutskottet (M), Martin Ådahl, chefsekonom (C) och Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V).

Martin Ådahl menade att frågan om hur man ska få nyanlända och långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden är valets stora fråga – och tycker att det behövs enklare vägar för att komma in, bland annat i form av så kallade inträdesjobb med 70 procent av ingångslönen under tre års tid.

Han fick medhåll av Jessika Roswall – och som väntat mothugg från Ali Esbati, framför allt i frågan om lägre löner med hjälp av staten.
– Det är ett väldigt radikalt förslag för ett industriland i modern tid att lagstifta om lägre löner. Det kommer påverka lönerna för alla andra på samma arbetsmarknad, sade han.

Debatten brände som mest till på frågan om allmän visstid, där de rödgröna representanterna stod i klar motsats till de borgerliga.
– Problemet med allmän visstid är maktfrågan, att arbetsgivare inte behöver ange något skäl och då tar man det i stället för att fastanställa. Tillsvidareanställning ska vara det normala på svensk arbetsmarknad, sa Ylva Johansson.
– Om man tar bort allmän visstid, då får det konsekvenser för de som står längst bort från arbetsmarknaden, kontrade Jessica Roswall.

– Stelbenta regler ger extrem osäkerhet på arbetsmarknaden, tillade Martin Ådahl och fick mothugg från Ali Esbati:
– Det verkar finnas en immunitet att se verkligheten på svensk arbetsmarknad hos Centerpartiet, hela poängen med allmän visstid är att det ger carte blanche till arbetsgivaren.

Se hela debatten här: Valdebatt