Partikollen är ett samarbete inom LO Mediehus.

Socialdemokraterna

Ja.

Miljöpartiet

Nej. Det som måste motverkas är missbruk av visstidsanställningar där den anställda tvingas till upprepade tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare.

Vänsterpartiet

Ja. Vi vill i stället införa objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar. Tidsbegränsade anställningar ska bara få användas när det finns objektiva skäl för det.

Moderaterna

Nej. Även om fast anställning är grunden på svensk arbetsmarknad kan visstidsanställningar vara viktiga som en språngbräda in på arbetsmarknaden.

Liberalerna

Nej. Det är viktigt att det finns en flexibilitet på arbetsmarknaden så att fler arbetstillfällen tillkommer och möjligheten att få ett första jobb ökar.

Centerpartiet

Nej. Vi vill ha en rörlig arbetsmarknad och det förutsätter att det finns många olika anställningsformer att välja på.

Kristdemokraterna

Nej. Visstidsanställningar är viktiga för att öka chansen för människor att komma in på arbetsmarknaden. För många innebär visstidsanställning en väg till ett fast jobb. Den möjligheten måste därför finnas kvar.

Sverigedemokraterna

Nej.