Fastighets kongress beslutade i maj att införa så kallade avdelningsforum. Nu har de första två, av totalt nio, träffarna genomförts.

Nya avdelningsforum ska stärka avdelningarna

Kongress 2018

– Våra små avdelningar behöver kommunicera, samarbeta, hjälpa och stötta varandra. Det är egentligen ett nätverk för att bedriva gemensam verksamhet, säger Yvonne Nygårds, Fastighets andre ordförande.

På avdelningsforumen ska det till exempel finnas möjlighet att prata om avdelningarnas gränser och eventuellt ändra de avdelningar som inte har en tillräckligt bra geografisk indelning.
Dessutom ska forumen gemensamt kunna välja representanter till exempelvis lokala 6F-grupper och LO-distrikt.

Yvonne Nygårds, Fastighets andre ordförande.

Ytterst hoppas Yvonne Nygårds att avdelningsforumen ska leda till mer aktiv lokal verksamhet.
– Vi måste vara mer ute på arbetsplatserna och organisera och det behövs lokala krafter som kan göra det. Sedan hoppas jag att vi också ska få ett bättre samarbete med andra LO-förbund, säger hon.

Idéer om gemensamma aktiviteter

Helena Lövgren är ordförande i avdelning Uppsala Östra och var med när representanter från ett tiotal avdelningar i Mellansverige träffades.
– Det var ett bra möte och från och med nu kan det bara bli bättre, säger hon.

Helena Lövgren, ordförande för avdelning Uppsala Östra.

Helena Lövgren berättar att det väcktes en del tankar och idéer, som att starta gemensam grupp på facebook för att kunna kommunicera lättare. En annan idé var att efterfråga hjälp från närliggande avdelningar för att arrangera aktiviteter.
– Jag tyckte att det var väldigt intressant. Det finns ju saker att göra om man bara kommer i gång, säger Helena Lövgren–

I Västerås har det hållits en medlemsutbildning på thai och även det inspirerade.
Dessutom räknar de med att träffas igen i mars för att tillsammans bestämma vem som ska nomineras till LO-distriktets styrelse.
– Kan vi få bra samarbete i forumen kan det säkert bli bättre inför kongresser också, om vi har möjlighet att prata ihop oss mer om hur vi ska rösta till exempel, säger Helena Lövgren.

”Finns ingen återvändo”

Veronica Boström deltog på det allra första mötet för området Örebro och Värmland. Hon är ordförande i avdelning Örebro och sitter dessutom i förbundsstyrelsen. Hon tycker att mötet var bra men att det tar tid att få avdelningarna och forumen att fungera.
– Tanken är att avdelningarna ska bli självgående på sikt, att våra medlemmar ska kunna komma direkt till oss för att be om hjälp, säger hon.

Veronica Boström, avdelningsordförande i Örebro.

Ett av huvudsyftena med avdelningsforumen är att Fastighets ska bli starkare och bättre på att organisera och bli fler medlemmar. Hur gör du för att värva?
– Jag brukar försöka dra med folk när jag är ute, i och med att jag är regionalt skyddsombud så kommer jag till många arbetsplatser.

Veronica Boström tipsar om att använda regionala skyddsombud om det är svårt att få komma in på en arbetsplats, eftersom det räcker att det finns en medlem på en arbetsplats för att ett regionalt skyddsombud ska få göra ett besök där.
– Och känner man sig osäker att åka ut till andra arbetsplatser så kan man börja på sin egen. Det behövs även fler förtroendevalda på många platser. Många är rädda att ta på sig något, framför allt på städsidan. Men det finns ingen återvändo, vi måste bli fler medlemmar.

Fler möten på gång

Avdelningsforumen ska träffas minst en gång per år. Under den här veckan hålls avdelningsforum i Göteborg, Malmö, Växjö och Stockholm.