En del av de nya stadgarna som klubbades igenom på Fastighets kongress idag, fredag, är införandet av så kallade avdelningsforum. De har ingen beslutsmakt men ska finnas till för att få avdelningarna att samarbeta mer och utvecklas.

Magnus Pettersson: Vi alla skapar trygghet

Förbundet har ordet

Forumet ska träffas minst en gång per år och utgå från LO-distriktens indelning.

I dessa forum ska man kunna diskutera alla typer av frågor som det finns behov av att samarbeta kring. Det kan till exempel handla om att ha gemensamma regionala skyddsombud.
– Man ska också prata om verksamhetsplan och budget. Och det kan vara så att flera avdelningar vill driva verksamhet tillsammans, till exempel om man har en person som är väldigt bra på att värva medlemmar. Man kan också prata om att eventuellt slå ihop eller ändra avdelningarnas gränser om det finns behov av det, eller andra frågor som det finns behov av att samarbeta kring, säger Yvonne Nygårds, Fastighets andre ordförande.

En annan förändring i stadgarna gäller storleken på förbundsstyrelsen, som fattar beslut mellan kongresserna.
Olga Back från avdelning Örnsköldsvik deltog i debatten och ville att det skulle införas i stadgarna att varje region skulle finnas representerad i styrelsen.
– Antalet ledamöter kan diskuteras. Huvudsaken är att vi gör det demokratiskt och rättvist för våra medlemmar. Jag tycker definitivt att vi ska utöka förbundsstyrelsen, säger hon.

Stora fackavdelningar vill få mer inflytande

Kongress 2018

Yvonne Nygårds menade att valberedningen redan ska ta hänsyn till många olika kriterier och att målsättningen är att det ska vara en bra representation från hela landet. Hon menade därför att det inte är nödvändigt att det står i stadgarna att alla regioner ska representeras.

Beslutet blev att förbundsstyrelsen ska utökas från sex till tio ordinarie ledamöter. Det gör att de tillsammans med förbundsledningen blir 13 personer. Valet till förbundsstyrelse sker under lördagen.

Under dagen har det också diskuterats hur många kongressombud som ska delta på nästa kongress. Till den pågående kongressen har förbundets 122 avdelningar haft möjlighet att utse ett ombud var. Flera avdelningar har föreslagit att större avdelningar borde få fler representanter.
– Jag tycker att det är jättebra om vi för varje 200 medlemmar i en avdelning får ett extra ombud till kongressen, säger Monica Enström, avdelning Luleå.

Enligt föredragande Yvonne Nygårds skulle det ha bidragit till att kongressen blev alldeles för stor. Hon yrkade i stället på förbundsstyrelsens förslag, som också blev beslutet, utöka till 160 kongressledamöter. Där de mandat som är utöver de 122 avdelningarna fördelas proportionellt mellan de avdelningar som har flest antal medlemmar.