Det är några dagar efter valet. Det är ett jämnt resultat. Ett bättre resultat för Socialdemokraterna än befarat. En stark valspurt som jag vet att många fackliga kamrater bidragit till genom att ta många samtal om välfärd och trygghet på jobbet och mot försämringar i las. Hur det går med regeringsbildandet är fortfarande oklart när detta skrivs.

Magnus Pettersson: Vi måste höja våra röster inför valet

Förbundet har ordet

Jag hör på radion att arbetslösheten fortsätter att gå ned, månad för månad, även arbetslösheten för dem som anses ligga långt från arbetsmarknaden. En minskning utan att det har behövts några lagstadgade lönesänkningar eller påtvingade försämringar i kollektivavtalen. Vi har visat att det finns andra vägar framåt än dem våra motparter visar på med stöd av allianspartier och SD. Våra vägar fungerar bättre.

Vi behöver solidaritet

Otrygga anställningar med allmän visstid, delade turer, påtvingad deltid, sms-anställningar och hyvling är alla otyg som politiken kan stoppa eller släppa lös ännu mer. Det finns ingen anledning att vika ned sig i de frågorna. Att stoppa dem är valvinnarfrågor för vanligt folk och en kamp för en bättre och tryggare framtid. Då får vi ett samhälle med större tillit mellan människor. Solidaritet. Det är vad vi i Sverige behöver.

Vi är alla är Fastighets ord för vårt förbund och hur vi ser på vår framtid. I vårt förbund har alla medlemmar lika mycket värde, oavsett yrke i våra branscher. Vi alla som är medlemmar gör ett starkare förbund, en fackförening som betyder trygghet och framtid.

Vi alla som är medlemmar gör ett starkare förbund, en fackförening som betyder trygghet och framtid.

Ju fler som är med, desto större är chanserna att få bättre arbetsvillkor och löneökningar. Utan fackligt medlemskap riskerar du att halka efter. Alla ska vara medlemmar på arbetsplatserna. Då blir vi starkare när vi möter arbetsgivarna i förhandlingar.

Vi är alla och vi kan bidra till att göra Fastighets starkare. Kolla att alla är medlemmar i förbundet på din arbetsplats. När alla är med är vi starka, hjälp fler att bli medlemmar, fråga dina arbetskamrater. Gå in på fastighets.se och skriv in dem direkt.