Maria Oskarson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, analyserar valresultatet till riksdagen. Hon tror att det kommer att ta lång tid att bilda en regering och att partier kan splittras på vägen, skriver Sekotidningen.

– Om fyra fem år talar mycket för att vi har ett nytt politiskt landskap i Sverige, som riskerar att bli instabilt och osäkert, säger Maria Oskarson.

Oro över stort SD-stöd i Skåne

Nyheter

Strukturella förklaringar

Det finns strukturella förklaringar till utvecklingen, säger hon. Det har att göra med ett nytt mönster i klassröstningen. Det är inte längre självklart för arbetare att enbart rösta enligt höger-vänsterskalan, utifrån sina ekonomiska intressen.

Istället har det tillkommit en dimension: hur man ställer sig i valet mellan öppna gränser och nationalism.

– Globaliseringen, det vill säga jobb som flyttar till andra länder och ökad migration, påverkar inte alla lika mycket. Några tjänar på den, de som får en större arbetsmarknad, andra känner sin existens hotad, säger hon.

Utsatta för hård konkurrens

Och de som känner sig hotade är framför allt manliga arbetare i produktion och handel samt småföretagare. De är mest utsatta för hård konkurrens om jobben.

– Tidigare forskning har visat att nationalistiska och invandringskritiska attityder är vanligare i dessa grupper än i många andra. De senaste femton åren har högernationalistiska partier gett dessa väljare ett alternativ.

Det här är en förklaring till att Sverigedemokraterna ökat så mycket bland LO-medlemmar, anser Maria Oskarson, som säger att det finns mycket forskning på området.

Oro över att välfärdsstaten är hotad

Att även andra grupper i högre grad röstar på SD, som kvinnor i offentlig sektor, kan ha att göra med att de känner en allmän oro över att välfärdsstaten är hotad.

Om andra partier vill vinna tillbaka en del av de röster som gått till SD tror Maria Oskarson att det bästa sättet är att argumentera för en annan politik. Inte att spä på människors oro.

– För vänstern räcker det inte att ha en traditionell fördelningspolitik, eftersom det inte ger alla svar. De behöver formulera en alternativ lösning på de problem som människor tycker sig se med bland annat invandring.

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen, som tillsammans med Fastighetsfolket och tre andra tidningar ingår i LO Mediehus.