Ökad digitalisering kommer att förändra fastighetsförvaltningens roll inom fem år. Det tror sex av tio företag i branschen enligt en ny undersökning från Fastigo.

Brist på folk ger mer i plånboken

Lön och avtal

Fastighetsföretagen är också eniga om att den traditionella fastighetsförvaltningen måste förändras – men 75 procent av företagen som svarat på enkäten säger att det saknas digital kompetens för att man ska kunna ställa om.

Företagen ser också ett ökad behov av kompetens inom hållbarhet. Men även här saknas rätt kompetens – eftersom inte tillräckligt många unga söker sig till en bransch som enligt Fastigo kommer behöva rekrytera 15 000 personer på knappt tio år.

Mona Finnström, vd för Fastigo, säger i ett pressmeddelande att branschen måste bli bättre på att marknadsföra sina karriärmöjligheter.
– Alltför få unga söker utbildningar riktade mot fastighetsbranschen i dag, det måste vi ändra på för att få in ny kompetens inom exempelvis digitalisering och hållbarhet, säger hon.

I dag jobbar cirka 60 000 personer i den svenska fastighetsbranschen, drygt 60 procent män och knappt 40 procent kvinnor.