Stellan Flodman Fastighetsskötare Öbo i Örebro, regionalt skyddsombud

– Mer och mer den psykosociala arbetsmiljön. Det mesta av det fysiska kan man få ordning på, och där finns det fortfarande problem, men det psykosociala är det svårare att ta på.

Johan Eriksson Fastighetsreparatör Kungshem fastigheter i Nyköping, skyddsombud

– Den psykosociala arbetsmiljön är den viktigaste frågan, för att den är komplicerad. På ett sätt känns det lite grann som att vi har svårare och svårare att jobba med andra människor, man stör sig mer på hur andra människor beter sig eller gör.

Veronica Boström Regionalt skyddsombud Fastighets region Tvärs

– Det psykosociala är det största problemet i dag och inte bara i vår bransch. Samhället har förändrats och blivit stressigt överlag. Sedan tror jag det handlar om att man ska prestera så mycket, både privat och på arbetet. Vi matas dagligen från till exempel sociala medier att man ska vara så perfekt.

Ivan Barić Städare Samhall i Norrköping, skyddsombud

– Det psykosociala. Mår människor inte bra och känner sig stressade och pressade av arbetsgivaren så kan det många gånger sluta med sjukskrivningar. Det kan också leda till samarbetssvårigheter med kollegor, som i själva verket kan bero på att ens humör påverkas av stress.

Camilla Malmström Fastighetsskötare på Marks fastighet i Mälardalen, huvudskyddsombud

– Om jag ser till min egen vardag så är det buller och vibrationer som är viktigaste frågan. Vi har skydd som vibrationshandskar och så, men vi sitter i och använder maskiner som låter och vibrerar dagligen så det är viktigt att tänka på.

Halim Bekaj Städare Samhall i Arboga, skyddsombud

– Det viktigaste är facklig samverkan, att vi skyddsombud har rätt att vara med och får vara delaktiga.

Nina Lunde Sanerare Stahrebolaget i Eskilstuna, skyddsombud

– Den psykosociala arbetsmiljön och hur vi mår på jobbet är den viktigaste arbetsmiljöfrågan. På mitt jobb kan vi få göra tuffa jobb som socialsaneringar och där vet vi aldrig vad som väntar. Då är det viktigt att vi frågar varandra efteråt hur vi mår.