Hos Försäkringskassan kan du ansöka om något som kallas ”särskilt högriskskydd”. Det är för personer som riskerar att vara sjuka mer än tio gånger per år. Som anställd får du sjuklön från första dagen, och slipper alltså karensdagen. Din arbetsgivare behöver inte betala för din sjuklöneperiod utan får pengar från Försäkringskassan.

En av fem har stannat hemma vid mens

Arbetsmiljö

– Det här kom till för att skydda dem som har en sjukdom som gör att de riskerar mycket frånvaro. Så att de inte ska få en sämre situation på arbetsmarknaden, säger Inger Kylestorp, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Vid starka mensbesvär

Runt 9 000 personer ansöker varje år om det särskilda högriskskyddet. Det kan vara personer med till exempel migrän eller Chrons sjukdom. Även starka mensbesvär skulle kunna ge rätt till skyddet. Hur många som beviljas stödet har hon inga siffror på.

– Det viktiga är att man har en väldokumenterad sjukdom som styrks av ett läkarutlåtande och att man riskerar en omfattande sjukfrånvaro. Sedan görs en bedömning från fall till fall, säger Inger Kylestorp.

Artikeln är tidigare publicerad i Handelsnytt, som tillsammans med Fastighetsfolket och tre andra tidningar ingår i LO Mediehus.