Det finska städ- och FM-bolaget Lassila & Tikanoja, L&T, har verksamhet i Finland och på flera orter i Sverige. Nu har fastighetstjänstebolaget, tillsammans med personalen, ingått ett avtal om att bilda ett europeiskt företagsråd, EWC (European work councils).

Nicklas Nilsson, ombudsman på Fastighets region Ost, har varit med under avtalsskrivningen. Han menar att ett EWC-råd ”lite slarvigt” kan beskrivas som att införa ett MBL-avtal på ett multinationellt företag, fast på europeisk nivå.

Mellanchef på städbolaget L&T anklagas för lönefusk

Arbetsrätt

Anställda får bättre inblick

Syftet med EWC-rådet på L&T är att skapa en direktkontakt mellan koncernledning och personal på europeisk nivå. Personalen kommer via företagsrådet kunna få en bättre inblick i många delar som berör koncernen, och därmed de anställda, så som företagets ekonomiska läge, framtida förändringar i organisationen och eventuella nedskärningar.

– Forskning visar att företag med EWC-avtal är bättre företag att jobba på, med bättre lönsamhet och personalpolitik med större påverkan, säger Nicklas Nilsson.

Sammanträder två gånger om året

Företagsrådet kommer bestå av 16 personer som representerar personal från Finland, Sverige och Estland, de tre EU-stater där bolaget har anställda. Två gånger om året kommer EWC-rådet att sammanträda och personalföreträdarna kommer också få en utbildning knuten till företagsrådet.

– Skillnaden i vardagen kommer i början inte bli så stor för Fastighets medlemmar, men i det långsiktiga får vi större inflytande, säger Nicklas Nilsson.