Nästan var tredje sysselsatt person har upplevt besvär på grund av arbetet det senaste året. Det visar Arbetsmiljöverkets nya rapport om arbetsorsakade besvär.
Undersökningen visar också att det är fler kvinnor än män som har besvär av arbetet – och den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnsvårigheter är sysselsatta personer i åldern 30 till 49 år.

En ökad livstress

Göran Kecklund är professor på Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet. Han tror att en förklaring till varför just denna åldersgrupp på arbetsmarknaden drabbas hårdast är en kombination av att man under de här åren i livet satsar mycket tid och energi på karriären, samtidigt som man kanske har familj och barn.
– Det bidrar till en hög total arbetsbelastning med för lite tid för återhämtning och nervarvning. Det i sin tur ger en ökad livsstress, säger han.

Uppskruvat tempo slår hårt mot arbetare

Arbetsmiljö

Sverige har i dag drygt 5 miljoner sysselsatta. Närmare en tredjedel, 28 procent, har de senaste 12 månaderna haft besvär till följd av arbetet. För yrkeskategorin fastighetsservice, där även städ ingår enligt Arbetsmiljöverkets kategorisering, har 26 procent haft besvär på grund av jobbet senaste året.
Frånvaro från arbetet på grund av arbetsorsakade besvär ligger på 27 procent av de sysselsatta i den här kategorin.

”Resultaten inte förvånande”

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport är de vanligaste orsakerna till besvären för hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar samt otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren. Besvären gäller för både kvinnor och män.
– Jobbstress, psykisk påfrestning och fysisk ansträngning låg i topp i förra undersökningen. Resultaten för årets rapport är inte särskilt förvånande, så här har det sett ut i svenskt arbetsliv en längre tid, säger Göran Kecklund.

Arbetsmiljöverkets jämförelse av olika inkomstgrupper visar att män med hög inkomst har avsevärt mindre frånvaro från arbetet på grund av besvären. Den siffran ligger på 17 procent. Hos män med låg- och medelinkomst är andelen 28 respektive 30 procent av de sysselsatta.

Ny etta på listan över besvär

Trötthet toppar Arbetsmiljöverkets lista över arbetsorsakade besvär, vilket gäller för både kvinnor och män. Trötthet toppar också listan för samtliga sysselsatta åldersgrupper, det vill säga 16 till 64 år. Efter trötthet kommer fysisk smärta eller värk, besvär i nacke, axel och arm samt sömnstörningar.

Göran Kecklund säger att han inte hade räknat med att trötthet skulle ligga etta bland besvären och tycker att resultaten är alarmerande.
– Stress i kombination med för lite återhämtning gör att trötthet sticker ut. Trötthet är ju en naturlig signal att något inte står rätt till, så resultaten ska tas på allvar, säger han.

Krävs systematiskt arbetsmiljöarbete

Enligt professorn finns det inga snabba lösningar på problemen, utan arbetsgivare måste tänka långsiktigt och jobba mycket med systematiskt arbetsmiljöarbete. För att kunna vända trenden måste arbetsgivare genomföra riskbedömningar, vidta förbättrande åtgärder och utvärderar effekterna av dem, resonerar Göran Kecklund.

– Men det kan finnas yrken och branscher med så stora problem att det kräver strategiska satsningar i form av ökad personaltäthet, att man gör arbetsplatsen mer attraktiv för rekrytering och att anställda får vara med och bestämma mer, säger han.