Enligt sjukvårdsupplysningen förs vinterkräksjuka bara över genom kontakt med smittade personer och genom mat och dryck som sjuka personer har hanterat eller som har tvättats i smittat vatten.
Någon luftburen smitta nämns inte i informationen på 1177.se.

9 saker du behöver ha koll på om vinterkräksjukan

Nyheter

Testar ny hypotes

– För närvarande är beskedet till personal inom sjukvården att vinterkräksjuka i stort sett inte smittar via luft. Vår hypotes är att den ändå gör det, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola, som just har tilldelats 3 580 000 kronor av AFA Försäkring för att forska i ämnet.
– Flera beskrivningar av utbrott av vinterkräksjuka i den vetenskapliga litteraturen stöder vår hypotes, säger Jakob Löndahl till Arbetet.

Insjuknade inom ett dygn

Ett känt fall gäller en kvinna som plötsligt kräktes på golvet i en hotellrestaurang i Storbritannien. 60 procent av dem som satt vid samma bord blev sjuka inom ett dygn.
Av de gäster som satt vid bordet längst bort från spyan insjuknade bara 25 procent. Och bland personalen i köket smittades ingen över huvud taget.
– När man kräks, och när man sedan spolar på toaletten, sprids små klumpar till vilka viruset är bundet. Men vi tror att det också finns fritt virus i luften. Våra resultat hittills tyder på det, säger Jakob Löndahl.

Resultat till våren

Jakob Löndahl och hans kollegor har redan gjort mätningar av luften på sjukhus under en och en halv vinterkräksäsong, och hoppas publicera de första resultaten våren 2019.
Forskarna ska nu samla in ytterligare luftprover och undersöka dem. Förutom calicivirus, som orsakar vinterkräksjuka, ska de mäta förekomsten av ”vanligt” influensavirus och andra smittsamma ämnen i luften.

– Mer än 10 000 anställda i vården smittas av vinterkräksjuka varje år. Jag tänker att luftburen smitta kan vara en underskattad faktor, säger Jakob Löndahl.
– Vår forskning kan visa på nya möjliga skyddsåtgärder inom vården, som andningsskydd, bättre ventilation, stängda dörrar och tillfälliga luftrenare.
Forskningsprojektet ska pågå till och med juli 2021.

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.