Av allt att döma kommer M/KD-budgeten vinna omröstningen i riksdagen i dag, onsdag.

Då Centerpartiet och Liberalerna har sagt att de kommer rösta på sina egna budgetmotioner i första omgången och sedan lägga ner sina röster talar allt för att den reservation som lämnats in av Moderaterna och Kristdemokraterna kommer att vinna finalomgången, med stöd av Sverigedemokraterna.

Tidningen Arbetet har tittat närmare på skillnader i förslagen vad gäller arbetsmarknaden.

Dyrare vara med i facket

Bland annat vill M och KD avskaffa skatteavdraget för fackföreningsavgiften som den rödgröna regeringen införde så sent som den 1 juli i år.

Anledningen är att de pengarna ska användas till finansieringen av bland annat ett förstärkt jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för statlig skatt. Totalt föreslår M/KD minskade skatteinkomster på 28 miljarder kronor.

”Satsar på de rika”

– Det är tydligt att de satsar på de rika och struntar i vanligt folk. De rikaste får betala mindre i skatt medan vanliga löntagare inte får dra av fackavgiften, säger Adnan Habibija, utredare på LO.

I Moderaternas budgetmotion sänks anslagen med närmare tre miljarder jämfört med övergångsbudgeten. Den största besparingen är på kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Där lägger sig Moderaterna 2,7 miljarder lägre än regeringens 13 miljarder, medan Kristdemokraterna går ännu längre och drar ner med drygt 8 miljarder.

Kan öka arbetslöshet

– Det riskerar att leda till högre arbetslöshet om man drar ner på arbetsmarknadsutbildningar samtidigt som företagen skriker efter arbetskraft. Deras förslag kommer även drabba långtidsarbetslösa och nyanlända som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, när de drar ner på insatser som extratjänster och studiestartsstöd, säger Adnan Habibija.

KD vill å andra sidan öka anslagen till nystartjobb med 111 miljoner och föreslår helt nya anslag på 750 miljoner kronor, bland annat för införandet av inträdesjobb.

En stor del av besparingarna ska ske genom minskade anslag till Arbetsförmedlingen.

Vill skrota Arbetsförmedlingen

I budgetreservationen skriver M och KD att ”Arbetsförmedlingen bör läggas ned i dess nuvarande form, till förmån för en mindre och vassare myndighet som fokuserar på̊ att rusta långtidsarbetslösa för jobb.”

I partiernas egna budgetmotioner, inte att förväxla med reservationen till övergångsbudgeten, vill KD minska anslagen till AF:s förvaltningskostnader med 1,3 miljarder jämfört med regeringen. Medan M nöjer sig med en minskning på 900 miljoner.

I en intern rapport från Arbetsförmedlingen, som SVT tagit del av, har konsekvenserna av Moderaternas budgetförslag analyserats.

4 500 kan beröras

Där framgår det att 4 500 färre arbetslösa kommer att få arbetsmarknadspolitiska insatser och program.

Dessutom blir det stopp för nya extratjänster och moderna beredskapsjobb och en minskning av andra typer av subventionerade anställningar.

Enligt Arbetsförmedlingens rapport innebär det att antalet deltagare i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin kommer att öka med omkring 10 000 personer.

– Jag utgår från att siffrorna kommer att justeras, eftersom konsekvenserna inte överensstämmer med intentionerna, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar till SVT.

Effekterna för Arbetsförmedlingens del blir att myndigheten kommer behöva säga upp anställda motsvarande 700 årsarbetare, enligt SVT.

– Deras budgetar hotar jobben, tillväxten och servicen i välfärden. Det riskerar att man drar isär sammanhållningen i Sverige ytterligare, säger Adnan Habibija.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och tre andra tidningar ingår i LO Mediehus.