Det här är min julkrönika, den sista krönikan för 2018. En sen höst har gått in i vinterskrud.
Vi har fått vänta på regeringsbildningen, i skrivande stund är den inte klar. Risken är uppenbar att vi inte får se nödvändiga reformer för att avskaffa otrygga anställningar och ge bättre välfärd. Vi kan få se attacker mot fackföreningsrörelsen och människors trygghet.

Vi ska fortsätta att organisera och bygga på den kraft som ligger i att vara många tillsammans som vill förbättra på våra arbetsplatser. Vi tror på alla människors lika värde och vår uppgift är att kämpa för det tillsammans.
För Fastighets del handlar det nu om att vi alla ska jobba för att bli fler och ha en starkare organisation. Det är vårt viktigaste arbete för att möta framtiden.

Vi ska fokusera på att vara ute på arbetsplatserna, bygga klubbar och där klubb inte kan bildas utse arbetsplatsombud. Vi ska använda allt möjligt samarbete inom vår verksamhet, pröva alla vägar att hjälpas åt.
Genom att vi stärker våra förtroendevalda på arbetsplatserna så kommer de själva att kunna genomföra mycket av det lokala arbetet, vilket i sin tur leder till att vi kan frigöra resurser för att jobba mer aktivt med organisering.

Att öka den fackliga närvaron på arbetsplatserna är det viktigaste. Vi ska finnas där medlemmarna jobbar, där vi syns får vi ökat förtroende och får fler att vara med i facket och känna gemensam styrka. Alla ska vara medlemmar på arbetsplatsen, det är vårt mål.

Vi måste ta vara på alla chanser att finnas nära medlemmarna. Vi ska inte bara värva nya medlemmar, vi ska visa att vi finns så att fler stannar som medlemmar. Vi ska skapa den trygghet och glädje som är så viktig för vårt gemensamma arbete.
Det är vårt fokus nästa år och det gör att jag nu kan känna hopp och önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.