Uppdraget som Peter Frommelin har fått sedan några veckor tillbaka är att hjälpa medlemmarna på städföretagen att starta upp riksklubbar på de tre företag som saknar sådan. Han ska också väcka liv i riksklubben på ISS.
– Det här är ju fyra av de största företagen i branschen. Vi ska helt enkelt sjösätta Förtroendemannalagen med hjälp av Medbestämmandelagen, MBL, säger Peter Frommelin.

Förtroendemannalagen säger att det som sker inom företagets ramar ska företaget betala för.
Och MBL är en lag som finns till för att främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkor och företagsledning.

Peter Frommelin, ombudsman i Fastighets.

Riksklubben kan förhandla om budget

På sikt är det meningen att man ska ta fram ett samverkansavtal som ska reglera på vilken facklig nivå olika frågor ska behandlas på företagen.

– Medbestämmandelagen säger att arbetsgivarsidan ska ge väsentlig information och facket möjlighet att påverka. För att det ska ske smidigt för alla ska få det ska man nu sätta ihop en riksklubb som kan förhandla om övergripande frågor som tillsättning utav vd och budget och sådant, i stället för att åka runt till alla fackklubbar vid centrala frågor, säger Peter Frommelin.

På Lassila och Tikanoja, L&T, finns ingen lokal klubb. Sodexo och Coor har några enstaka klubbar vardera och på ISS finns i dagsläget omkring 14 lokala klubbar, enligt Peter Frommelin.

– Men det borde finnas flera, säger han.

– Jag har träffat företagsledningarna L&T, Coor och Sodexo och de är väldigt positiva till att riksklubbarna ska startas. Och jag har ett möte med ISS inbokat.

Kan dela erfarenheter

Peter Frommelin har även träffat några fackligt aktiva på de lokala klubbarna. På Sodexo i Göteborg arbetar Angeles Jernberg halvtid som fackligt förtroendevald och hon är en av dem som med Peter Frommelins hjälp ska starta upp en riksklubb på Sodexo.

– Just nu väntar vi lite på att de ska visa vägen, säger Angeles Jernberg.

Hon tror att en positiv effekt av en riksklubb kommer bli att de lättare kan jämföra villkoren mellan Sodexo-avdelningar i olika delar av landet.

– När jag träffar andra Sodexo-medarbetare på utbildningar i Stockholm till exempel är det alltid kul och intressant att höra vilka skillnader som finns, säger Angeles Jernberg.

Angeles Jernberg.

Mål att värva fler

Det finns också väldigt många arbetare som inte är med i fackförbundet, så det är ytterligare ett mål att fler på företagen ska organiseras.

– Det finns bara ett sätt att göra det och det är genom att besöka arbetsplatserna och prata med de anställda så att de får schysst information om facket och vilka rättigheter och skyldigheter de har. Många vet ju inte ens vad kollektivavtal är för något, säger Peter Frommelin.

Fastighets har 190 medlemmar på L&T, 769 medlemmar på Sodexo, 551 medlemmar på Coor och 1 741 medlemmar på ISS.

Medbestämmandelagen, MBL

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen eller MBL) reglerar den kollektiva arbetsrätten.

Namnet syftar på lagens målsättning om att främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkor och företagsledning. Lagen öppnar därmed upp för möjligheter till att kunna påverka en arbetsplats med ett kollektivt inflytande. Detta arbete bedrivs oftast av fackförbund, fackföreningar och klubbar på arbetsplatsen.

De rättigheter som ges till arbetstagarsidan är bland annat förhandlingsrätt, rätten till information, rätten till medbestämmande genom kollektivavtal, fackligt tolkningsföreträde och facklig vetorätt. En stor del av lagen tillämpas på förhållanden där kollektivavtal för arbetsplatsen finns.