M och KD:s budgetförslag som röstades igenom i riksdagen innebär bland annat att pengarna till Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader minskas med cirka 900 miljoner kronor och pengarna till arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskas med cirka 2,7 miljarder kronor jämfört med övergångsregeringens förslag.

Däremot får den budgetdel där bland annat Samhall och lönebidrag ingår 722 miljoner kronor mer än de skulle fått med övergångsregeringens budget.

– För vår del innebär det att vi får den budget som vi hade räknat med från början. Tanken var att vi skulle få en uppräknad budget, men eftersom det inte har bildats någon ny regering så skrinlades alla budgetförändringar – det blev en återgång till budgeten 2018 helt enkelt. Vi fick pausa de satsningar som vi hade planerat, säger Samhalls presschef Henrik Fitinghoff.

Stora krav på att utveckla organisationen

För Samhall kommer det innebära att de nu kan anställa omkring 1 000 nya medarbetare under 2019.

– Det är väldigt mycket och det kommer att ställa helt nya krav på våran organisation, säger Henrik Fitinghoff.

I dagsläget har företaget omkring 25 000 medarbetare. Det utökade uppdraget i och med budgetökningen kommer att innebära att de måste rekrytera nya chefer och utveckla organisationen, enligt Henrik Fitinghoff.

– Det är en stor utmaning. Det ställer krav på dem som är förstalinjechefer och har direktkontakt med de anställda, säger han och utvecklar:

– Verksamheten för våra medarbetare handlar inte bara om att vi ska städa ett kontor eller packa kartonger eller städa Drottninggatan utan även att de som arbetar ska utvecklas och kunna gå vidare till nya anställningar. Så det krävs en medvetenhet om vad det innebär och vad som krävs av oss som arbetsgivare. Men det jobbar vi ju hela tiden med.

Hoppas att stressen kan minska för de anställda

Även Annica Falck, Fastighets representant i Samhalls företagsråd, välkomnar de extra pengarna till företaget.

– Det som behövs är att man tar in mer folk på de arbetsplatser som finns så att det blir mindre stressigt för dem om jobbar i dag. Jag hoppas att det blir så, säger hon.

Annica Falck, facklig representant på Samhall.

Totalt får budgetdelen där Samhall ingår 19,5 miljarder i budget för 2019.