Medlemsantalet i Fastighets a-kassa fortsätter att dra ifrån förbundets medlemsantal. I december 2018 nådde a-kassan 44 171 medlemmar, jämfört med 43 375 i december 2017.
– Jag tror att i vår bransch så är det relativt sett högre arbetslöshet än i andra branscher så det är i högre grad fler som behöver en försäkring för sin försörjning. Det var också många som lämnade a-kassan 2006 så det finns många som kan behöva vara med där ute, säger Richard Dimberg, biträdande kassaföreståndare på Fastighets a-kassa.

Närmar sig nivåer från 2006

År 2007 införde dåvarande alliansregeringen nya regler för a-kassan som bland annat innebar högre avgifter. Innan de nya reglerna hade Fastighets a-kassa 44 688, men i och med förändringarna 2007 förlorade alla arbetslöshetskassor medlemmar.
Men nu närmar sig alltså Fastighets a-kassa den tidigare toppnivån.
– Det är positivt både för de enskilda som riskerar att bli arbetslösa, men också för oss att vi blir flera, säger Richard Dimberg.

Stabila nivåer på utbetalningar

Samtidigt har antalet personer som får utbetalningar från Fastighets a-kassa legat ganska konstant de senaste åren. I december 2018 fick 2 184medlemmar arbetslöshetsersättning, jämfört med 2176 medlemmar som fick ut arbetslöshetsersättning i december 2017.
– Vi verkar ha en konstant relativt hög arbetslöshet i vår bransch jämfört med andra, säger Richard Dimberg.