– Förut pratade jag bara engelska med kollegorna, men nu har jag börjat använda mer fraser på svenska. Som ”hämta dammsugaren” eller ”fukta moppen”, säger Hicham Hadi, gruppledare på Sodexo i Stockholm.

Han visar runt i appen som hans arbetsgivare har utvecklat i samarbete med språkkursföretaget Lingio. Appen är tänkt att bättra på hans och kollegornas svenskkunskaper, åtminstone när det kommer till vanligt förekommande ord och fraser inom städbranschen.

Tränar på läsning och uttal

”Toalettstäd”, ”kontorsstäd” och ”förrådsstäd” är några av sektionerna som språkappen är uppdelad i. Det finns även en sektion som heter ”social interaktion”.
– Appen innehåller ord och fraser som jag stöter på varje dag på jobbet. Allt från material och skyltar, till olika slags rum och säkerhet, säger Hicham Hadi och klickar sig in i en av sektionerna.

En bild uppenbarar sig på ett par händer, iklädda gula diskhandskar, som gör rent en diskbänk. En röst säger ”städa”, samtidigt som Hicham Hadi kan läsa ordet under bilden. Det finns även en ikon föreställandes en mikrofon. Trycker han på den kan Hicham Hadi också träna på uttalet.

Hicham Hadi, gruppledare på Sodexo i Stockholm.

Testgrupp under hösten

Sedan i oktober har gruppledaren och 14 kollegor haft tillgång till språkappen, som del av en testgrupp. Eva Kristensson, kommunikationschef på Sodexo, säger att testdeltagarna varit positiva till hur språkappen fungerar och vad de har fått lära sig.
Hur mycket medarbetarna faktiskt har lärt sig har företaget ännu inte hunnit mäta, men det finns planer på det längre fram.
– Det behövs en betydligt längre period för att kunna mäta en språkutveckling, säger hon.

Ord och fraser i språkappen är indelade i olika sektioner.

Får träna på fritiden

Vill man träna på språket får man göra det på sin fritid, eftersom det inte finns någon möjlighet att göra det på arbetstid. På grund av några intensiva månader på jobbet, har Hicham Hadi inte hunnit använda sig av språkappen så mycket som han hade velat.

Trots detta har både han och kollegorna ändå märkt av en skillnad i kommunikationen.
– Jag pratar engelska och arabiska och här på Waterfront pratar vi till 95 procent engelska med varandra. För de av mina kollegor som kan vare sig engelska eller arabiska har appen varit till mycket hjälp. Det har definitivt förbättrat mitt språk, säger han.

Fler ska få använda appen

Från början var språkkursen ämnad för nyanlända, för att underlätta deras ingång till måltids- och städbranschen som Sodexo verkar inom.
– Men det finns också en del som redan jobbar hos oss som vill färska upp eller stärka sina språkkunskaper kopplat till yrket, säger Eva Kristensson.

Därför ska Sodexo nu distribuera språkkursen internt så att flera medarbetare kan börja använda den. Förhoppningen är att personalen ska få större självförtroende när man kommunicerar, både muntligt och skriftligt.
– Det i sin tur får många positiva effekter för individer och för verksamheten, säger Eva Kristensson.