I maj är det val till Europaparlamentet – och den här gången står hela Europas framtid på spel.
Det menar i alla fall LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, som på tisdagen presenterade de viktigaste fackliga frågorna i LO:s kommande kampanj inför EU-valet.

Bilden som målas upp är ett Europa där allt fler allianser mellan borgerliga och främlingsfientliga partier byggs. Om sådana allianser får växa sig starkare de kommande åren, kommer främlingsfientliga krafter att få stort inflytande över Europas framtid.
– EU-parlamentsvalet är ett val mellan vänster och höger. Vi från den svenska fackföreningsrörelsen ska göra det vi kan för att begränsa fascismen i Europa så mycket som det går, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Ödesfråga för fackföreningsrörelsen

Johan Danielsson, LO:s EU-samordnare, står som tvåa på Socialdemokraternas EU-lista. Även han ser valet i vår som en ödesfråga för EU-samarbetet, för det demokratiska samhället – men också för svensk och europeisk fackföreningsrörelse.
– Det är helt omöjligt att tänka sig en stark och fri fackförening i den typ av samhälle som Viktor Orbán i Ungern säger sig företräda, säger Johan Danielsson.

I Ungern har yttrandefriheten, strejkrätten och föreningsfriheten inskränkts på relativt kort tid. Strax innan jul klubbade man igenom en reform som kommit att kallas för ”slavlagen”. Den ger arbetsgivare rätt att kräva anställda på 400 timmar övertid per år.

”Det mest extrema på 40 år”

I praktiken blir det en extra arbetsdag i veckan, enligt Johan Danielsson.
– Arbetsgivaren kan dessutom vänta i tre år innan man behöver betala ut ersättning för övertiden. Det är i grunden sjukt och vi måste vända utvecklingen, säger han och får medhåll av Karl-Petter Thorwaldsson.
– Victor Orbáns lag är kanske den mest extrema vi fått på europeisk arbetsmarknad de senaste 40 åren, säger han.

Bättre arbetsmiljölagstiftning i EU

Skulle Johan Danielsson bli invald till Europaparlamentet kommer han framför allt jobba för att svenska kollektivavtal ska råda på svensk arbetsmarknad.
Arbetsmiljöarbetet är enligt honom också en av de största arbetsmarknadspolitiska frågorna som behöver utvecklas på EU-nivå. Som EU-parlamentariker kommer han även ställa krav på förbättrad arbetsmiljölagstiftning, samt en arbetsmiljöstrategi med nollvision mot dödsolyckor i arbetet.
– På EU-nivå är det över 4 000 arbetstagare varje år som går till jobbet utan att komma hem. Det är tio personer om dagen. Det är fullkomligt oacceptabelt, säger han.

LO ska nå 150 000 arbetare

För att mobilisera arbetare i förra årets riksdagsval satte LO målet att prata politik med en halv miljon personer.
Nu tänker man återigen använda sig av samtal som metod för att mobilisera arbetare att gå ut och rösta i valet till Europaparlamentet. Målet är att nå minst 150 000 personer fram till maj.

Varför ska man rösta i EU-valet?
– För att valet påverkar hur du har det i vardagen och i ditt arbete, säger Johan Danielsson.

Det här innebär EU-valet

Söndagen den 26 maj är det i Sverige val till Europaparlamentet. I EU-valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Europaparlamentet ska fungera som medborgarnas röst i EU och har sin verksamhet i franska Strasbourg och i belgiska Bryssel.

I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Efter att Storbritannien lämnat EU kommer antalet ledamöter att minskas till 705. Detta planeras ske den 30 mars 2019.

Ledamöterna kallas för Europaparlamentariker. De är med och beslutar om EU:s lagar och budget. 20 svenska ledamöter har representerat Sveriges medborgare under den senaste mandatperioden.

Redan 2014 lanserade 6F-förbunden Johan Danielsson som S-kandidat till Europaparlamentet.

Källa: Sveriges riksdag