Fastighets är ett av åtta LO-förbund som ger ekonomiskt stöd till S. Totalt går 6 kronor per medlem årligen till partiets kassa.

Nu har ett av de åtta förbunden, Kommunal, som tidigare har gett 3 miljoner årligen till S beslutat att sluta ge pengar till partiet.

Ska finansiera facklig-politisk samverkan

Kommunalordföranden Tobias Baudin säger till Arbetet att frågan har diskuterats en längre tid och att det inte handlar om att sluta stödja S politiskt.

Pengarna ska i stället gå till en fond för facklig-politisk samverkan.

Inom Fastighets har frågan om det ekonomiska stödet till S inte diskuterats hittills, enligt Yvonne Nygårds, andre förbundsordförande och ansvarig för facklig-politisk samverkan.

– Det kommer definitivt bli en diskussion hos oss också nu, säger hon efter Kommunals besked.

– Jag tror verkligen att vi skulle kunna använda de här pengarna väl inom vår egen organisation. Vi jobbar mycket med facklig-politisk samverkan på olika sätt. Det är viktigt för våra medlemmar att vi kan vara med och påverka, men också vara aktiva i politiken.

Kan få ut mer nytta med egna arbetet

Det är viktigt att Fastighets medlemmar och förtroendevalda engagerar sig på kommunal nivå och andra sätt för att företräda fackligt politiska intressen. Det är alldeles för få som gör det i dag, menar Yvonne Nygårds.

– Vi kan nog få ut mer nytta för medlemmarna genom det egna politiska arbetet än att ge de här pengarna till S.

 

Åtta förbund gav stöd till S 2017

Målareförbundet, 84 822 kr

Elektrikerförbundet, 119 802 kr

GS-Facket, 293 508 kr

Fastighets, 179 358 kr

IF Metall, 1 494 498 kr

Kommunal, 3 062 922 kr

Livs, 173 130 kr

Pappers, 90 042 kr

LO centralt, 6 000 000 kr

 

Källa: Kammarkollegiet (Socialdemokraternas intäktsredovisning för 2017)